Výsledky školy v rámci evaluačního a autoevalučního testování
 

Výsledky školy v rámci evaluačního a autoevalučního testování

aktualizováno 19. 02. 2015 v 00:33 (Mgr. Ivo Kocum)

Na této stránce Vám nabízíme výsledky srovnávacích testování a inspekční zprávy. Slova evaluace a autoevaluace jsou v poslední době velice často používána.

Při evaluaci jde o zjištění výsledků v kontextu s porovnatelnými subjekty. Autoevaluace je potom "sebezařazením či sebereflektováním těchto výsledků" a samozřejmě následuje přijetí vhodných regulačních opatření. Mezi taková opatření může patřit například i testování vlastních žáků školy.

Dokumenty:

Výsledky soutěží a olympiád ve školním roce 2014 - 2015

Právě dorazily oficiální výsledkové listiny těchto osmi soutěží z pomezí ledna a února 2015
Ve slušné konkurenci dosáhli naši studenti velice dobré výsledky.
ANJIIIA_2015 CJLII_2015 NEJIIB_2015 NEJIIIA_2015 ZMPA_2015 ZMPB_2015 ZMPC_2015 ZMPD_2015
Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme našim borcům.VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2009-2010 ZA DRUHÉ POLOLETÍ (k 24.6.2010)


je zřejmé z "této statistiky."

VÝSLEDKY ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010


dokládá "tato statistika."

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ KEA2010 - sekunda

Rodičům našich sekundánů jsme již poskytli anonymní identifikátory, pod kterými si mohou prohlédnout
"výsledky testu OSP", "výsledky testu MAT" a "výsledky testu ČJL"svých ratolestí.
Individualizované zpráva od SCIO pro každého ze studentů jsou již rozdány. Z ní se dozvídáte i porovnání s širší žákovskou základnou jiných škol.
Nabíme k prostudování "RYCHLOZPRÁVU" tj. na 3 stránky vše o letošních výsledcích sekundy sekundy + porovnání s loňským testováním. Vše snadno a rychle :-).
Komplexní analytickou zprávu jsme museli zbavit všech údajů, podle kterých by bylo možno děti identifikovat. (Žádná tajná data - vše je zveřejněno pod anonymními identifikátory u odkázů k jednotlivým předmětům)
Zbytek zprávy "(stránky 1-7)" udává naše relativní postavení mezi ostatními školami
a úplný zbytek zprávy "(stránky 31 - 35)" udává grafické zpracování dotazníkového šetření.
Další zbytky analytické zprávy se týkají vyhodnocení konkrétních předmětů.
"(stránky 11 - 12)= OSP", dále "(stránky 14 - 21)= ČJL" a nakonec "(stránky 23 - 30)= MAT"
Pro nás jsou to samé příjemné údaje = zveřejňujte je, šiřte je. Dělá nám to dobře :-)

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ KEA2010 - tercie

Oficiální výsledky testování KEA2010 - TERCIE od SCIO naleznete"pod tímto odkazem a vy jste je již mohli vidět."
Čerstvě jsme obdrželi další OFICIÁLNÍ dokumenty. Patří k nim "RYCHLOZPRÁVA" = "VYHODNOCENÉ VÝSLEDKY TŘÍDY JAKO CELKU NA DVOU LISTECH A4""VELICE SLUŠNÉ VÝSLEDKY".
Obdrželi jsme samozřejmě i "komplexní analytickou zprávu", která je daleko obsažnější a víc vyčerpávající.
Od třídního profesora pak každé z otestovaných dětí obdrží dvojlist s vyhodnocením.SCIO komentuje výkon každého z vás po svém a nikoho nešetří. :-)

Pěkně pohromadě publikujeme oficiální výsledky KEA_kvarta z prosince 2009:


"Oficiální výsledky testů KEA kvartánů ve zkrácené podobě,"soubor ve formátu *.jpg
"Oficiální výsledky testů KEA našich kvartánů z prosince 2009 hodně podrobně na 36 stránkách."soubor ve formátu *.pdf
"Zevrubná srovnávací zpráva SCIO k celostátnímu testování kvartánů a žáků 9. tříd ZŠ v rámci KEA (XII.2009)."soubor ve formátu *.zip

Neoficiální výsledky kvarty (soubor ve formátu [PDF]) v testech KEA z prosince 2009. Testovány byly obecné studijní předpoklady, český jazyk a matematika.

Školní rok 2009 - 2010 od tohoto místa směrem vzhůru :-D
oddělovač

Oficiální výsledky v testech Komplexní Evaluační Analýzy našich sekundánů a terciánů. "Stručná hodnotící zpráva"na jednom listu papíru formátu A4 pro ty, kteří rádi znají výsledky ihned a nepotřebují se zdržovat dalšími komentáři.
Pokud máte rádi podrobnou analýzu a chcete rozboru kladů a nedostatků věnovat více času, stáhněte si ""zazipovanou" hodnotící zprávu", kde je podrobnému rozboru věnováno 41 stránek. Tabulky s otevřenými jmény jsme vynechali.
V další souborech k prohlédnutí pak můžete sledovat anonymizované výsledky testování klíčových kompetencí v testech KK1, KK2 a KK3 v rámci KEA09 "sekunda"
a "tercie"

Výsledky ústních maturitních zkoušek za šk.r. 2008/2009 s analýzou výsledků podle jednotlivých tříd i předmětů jsou k nahlédnutí"zde"

Vyhodnocení srovnávacího testu předmaturitních ročníků 3A4 a 7A8 z 26.5.2009 proběhlo elektronicky a výsledky předkládáme samozřejmě pod anonymními identifikátory. V oficiálním souboru najdete jak vyhodnocení vašeho výsledku pomocí percentilů tak i skóre. Najdete "vyhodnocení" jak v kontextu obou tříd, tak i jenom spolužáků z vlastní třídy za celý test i za jeho jednotlivé části. Přejeme vám příjemné čtení. Oba účastníci testování, kteří jsou uvedeni otevřenými jmény, do hodnocení nijak nezasáhli. Jejich výsledky posloužily k ověření správnosti použitých vzorců.

Výsledky testování KEA08-primáni přehledně a stručně.

Výsledky testování KEA08-primáni podrobná analýza výsledků z hlediska ČJL.

Výsledky testování KEA08-primáni podrobná analýza výsledků z hlediska matematiky.

Výsledky testování KEA08-primáni podrobná analýza výsledků z hlediska Obecných Studijních Předpokladů.

Výsledky testování KEA08-primáni podrobná analýza výsledků z hlediska názorů našich primánů na školu jako takovou.

Přehledná statistika výsledků školy po závěrečné klasifikační poradě za 2.pololetí šk.r.2007 - 2008

"Výsledky srovnávacího testování tříd 7A8 a 3A4 z maturitního týdne."

Statistika výsledků maturitních zkoušek tříd 4A4 a 8A8 šk.r.2007 - 2008

Tabulka s výsledky z klasifikační porady za první pololetí šk.r.2007-2008

Výsledky pilotního testování SCIO studentů třídy 1A4 ze dne 8.ledna 2008

Statistika výsledků maturitních zkoušek tříd 4A4 a 8A8 šk.r.2006 - 2007

TUTO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH ŠKOLY ROZHODNĚ NEPŘEHLÉDNĚTE!!!(ve formátu *.pdf)Výsledky ŠKOLY V PROGRAMU MATURITA NANEČISTO 2007

Přehledná statistika výsledků tříd za 1.pololetí šk.r.2006 - 2007 po dodatečných zkouškách (k 30.3.2007)

Přehledná statistika výsledků tříd v jednotlivých předmětech za 1.pololetí šk.r.2006 - 2007 po dodatečných zkouškách (k 30.3.2007)

Výsledky srovnávacích testů žáků kvart a 9.tříd základních škol z 6.12.2006.

"MAPA ŠKOLY" - komprimovaný a zaheslovaný PDF soubor.

ČŠI - protokol o kontrole z 22.6.2005 [PDF].

Do formátu PDF připravujeme i výsledky "Maturity nanečisto" z let 2005 a 2006.

 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz