Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] ... [83]

Jsme rádi, že se můžeme se pochlubit výsledky testování sekundánů

2016-05-27 12:59:07 - Mgr. Ivo Kocum

Testy SCIO prověřily naše sekundány v oblasti obecných studijních předpokladů (OSP), českého jazyka (CJL) a matematiky (MAT).
Ve srovnávacím vzorku bylo 165 základních škol a 11 gymnázií z celé ČR. Opět patříme mezi 10% škol, jejichž výsledky jsou nejlepší. Hned v prvním obrázku je vidět, že jsme o hodně překročili úroveň, která je běžná pro gymnázia.
souteze/15_16/Stonozka7_1.JPG souteze/15_16/Stonozka7_2_celk_perc.JPG souteze/15_16/Stonozka7_3_perc_OSP.JPG souteze/15_16/Stonozka7_4_perc_CJL.JPG souteze/15_16/Stonozka7_5_perc_MAT.JPG
Sekundánům děkujeme, že si dali na testech záležet.

Výsledky ústních zkoušek společné i profilové části maturit

2016-05-27 11:15:52 - Mgr. Ivo Kocum

Ve zkušebním týdnu od pondělí 16.5.2016 do čtvrtka 19.5.2016 přistoupilo ve třídě čtyřletého studia k maturitě 18 studentů třídy. Hodnocení maturitního prospěchu - s vyznamenáním získali tři žáci. Tři studenti třídy se musí do 25.června prostřednictvím školy přihlásit k zopakování té části maturitní zkoušky, která se nepovedla. (matematika - didaktický test, dějiny umění a anglický jazyk)
Ve třídě osmiletého studia přistoupilo ke zkoušce 24 žáků třídy. Hodnocení maturitního prospěchu - s vyznamenáním získalo 19 studentů. Ostatní prospěli. Byli jsme svědky skvělých prezentací studijních výsledků. Zkušební komise v obou třídách byly přísné i spravedlivé.
Blahopřejeme.
Slavnostně jsme předali maturitní vysvědčení v obřadní síni Městského úřadu Český Brod v úterý 24.května dopoledne. Záběry z této akce jsou ve "fotogalerii"

Přibývají oficiální zprávy o výborných výsledcích našich žáků v soutěžích a olympiádách

2016-05-16 11:27:49 - Mgr. Ivo Kocum

Shrnujeme tyto výsledky za období od počátku dubna t.r. do jednoho souboru.
Děkujeme našim studentům za vzornou reprezentaci školy a moc jim gratulujeme. Udělali nám velkou radost.

Terezínská iniciativa vás zve ve čtvrtek 5.5.2016 v 10.45 hod. před budovu našeho gymnázia

2016-05-04 21:13:53 - Mgr. Ivo Kocum

Dovolte, abychom Vás pozvali na veřejné čtení jmen obětí holocaustu při příležitosti Jom ha-šoa - Dne vzpomínání na oběti holocaustu, který letos připadá na čtvrtek 5. května.
V Českém Brodě se čtení jmen uskuteční 5. května v 10.45 před budovou gymnázia. Budou tam přečtena jména našich čtyřiceti šesti bývalých českobrodských židovských sousedů, jejichž životy skončily během 2. světové války v některém z koncentračních táborů.

Sešla se, letos předposlední, schůze studentského parlamentu

2016-05-04 11:36:37 - Mgr. Ivo Kocum

Zájmová hesla: Hodnocení letošního Majálesu, jak udělat Majáles příští rok?, přijímací řízení 2016, kolostavy, stav chlapeckých WC :-(, dozvuky posledního zvonění. Zápis z 9. jednání Studentského parlamentu 4.5.2016

V plném proudu je psaní didaktických testů a písemných prací maturitní zkoušky

2016-05-03 10:49:59 - Mgr. Ivo Kocum

Fotografie ve školní fotogalerii zachycují atmosféru při psaní DT a PP z předmětů zvolených ve společné části maturitních zkoušek.

Píše se o nás i ve světě.

2016-05-03 00:04:39 - Mgr. Ivo Kocum

Článek o spolupráci našeho a lichtenfeského gymnázia vyšel lichtefelských novinách.img/2016/CCI27042016_0001.jpg

Detailní rozpis ústních maturitních zkoušek 2016

2016-05-02 23:58:57 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení maturanti, zde máte k dispozici rozpis ústních zkoušek pro třídu 8A8 a 4A4. Prosíme vás o včasný příchod na slavnostní zahájení a zakončení.Přejeme vám mnoho štěstí.

V pondělí 2.5.2016 začíná týden, ve kterém se píší DT a PP společné části maturitní zkoušky

2016-04-30 18:52:53 - Mgr. Ivo Kocum

DT znamená didaktický test a PP = písemná práce. Vše se řídí tzv. Jednotným zadávacím schématem (JZS)MZ16/JZS_Jaro_2016.JPG

Téměř on-line zpravodajství z letošního Majálesu na školní zahradě najdete na facebooku

2016-04-30 16:27:30 - Mgr. Ivo Kocum

Stačí "rozkliknout" tento odkaz a budete na školním FB profilu. Přihlašovat se nemusíte!!!
Pokud rozkliknete tento hypertextový odkaz, ocitnete se přímo na FB profilu dnešního majálesu.

V sobotu 30. dubna je pro vás připraven druhý ročník českobrodského Majálesu

2016-04-30 00:16:25 - Mgr. Ivo Kocum

Začínáme v 10.00 hod. na Husově náměstí majálesovým průvodem. Vzhledem k datu - tématika čarodějnice. Odpoledne pokračuje Majáles bohatým programem na naší školní zahradě.
Přiďte nás podpořit do průvodu a přijďte i na odpolední program. Těšíme se na vás. Dali jsme si s přípravou docela záležet. I počasí bude pěkné. :-)
HARMONOGRAM MAJALES 2016 (1).jpg PLAKAT MAJALES 2016 (1).jpg

Naši studenti a pedagogové pobývali od 16. do 22.4.2016 na výměnném zájezdu v Lichtenfelsu

2016-04-26 07:30:01 - Mgr. Ivo Kocum

Se školou Meranier Gymnasium v bavorském Lichtenfelsu nás pojí dlouholeté vazby. V příštím roce budeme společně oslavovat 25 let užitečné spolupráce. Na podobném výměnném pobytu jako letos se za dobu vzájemných kontaktů vystřídaly desítky našich žáků a pedagogů. Nabízíme letošní fotografie. .

Vy, kteří hodláte podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, nezapomeňte, že ..

2016-04-25 12:57:38 - Mgr. Ivo Kocum

a) Odvolání můžete podat až po tom co obdržíte rozhodnutí ředitele školy, proti kterému (rozhodnutí má číslo jednací)se lze odvolat.
b) Pokud si k nám přijdete pro rozhodnutí o nepřijetí osobně, můžete již mít z domova své odvolání připravené. U nás, na místě, jenom rukou doplníte proti jakému číslu jednacímu se odvoláváte. (Vše urychlíme)
c) Pod odvolání, které je vlastně právním aktem, ve kterém se rozhoduje o právech nezletilé osoby, (ale ta je zcela určitě schopna vyjádřit svůj názor) se musí podepsat i zákonný zástupce žáka i samotný žák!!!

Instrukce k přijímacímu řízení pro osmileté studium 7941K81

2016-04-25 12:51:15 - Mgr. Ivo Kocum

Ještě jednou blahopřejeme všem adeptům, kterým se podařilo získat potřebné hodnoty percentilů ve všech částech přijímacích zkoušek. V prvním přiblížení jsou přijati ti uchazeči, kteří se umístili v přehledu výsledků do 30. místa včetně. Připravili jsme pro vaši potřebu přehled různých možných scénářů dalšího vývoje. Třeba vám poradíme jak řešit vaši situaci.
Začaly běžet všechny lhůty, o kterých jsme psali, a které byste neměli opominout. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 dní (pracovních). Začínáme ji počítat od pondělí 25.4.2016. Poslední den, kdy od vás smíme zápisový lístek přijmout je tedy pátek 6.května 2016.
Lze předpokládat, že ne všichni, kteří jsou v tabulce zapsáni v rozmezí 1. - 30. místo, odevzdají svůj zápisový lístek. Nezapomeňte, prosíme, včas = ve lhůtě 3 pracovní dny, podat odvolání proti nepřijetí ke studiu. Jak a kdy, který z kroků učinit je popsáno ve výše uvedeném souboru "Průvodci přijímacím řízením ...".
Dejte nám, prosíme, i informaci o tom, že přijetí nehodláte akceptovat. Určitě tím uděláte radost dalšímu uchazeči, který je zapsán dále v řádném pořadí, kterého bychom pak mohli přijmout formou autoremedury.
Vy, kteří přijdete např. osobně od úterý 26.4.2016 odevzdat svůj zápisový lístek do kanceláře školy, přineste s sebou i vyplněný dotazník. Tento dotazník je již teď ke stažení pod tímto odkazem.
Zápisový lístek můžete poslat i poštou a vyplněný dotazník přidejte do obálky.
Od 15.30 hod. v úterý 26.4.2016 až do 18.00 hod a ve středu 27.4.2016 od 8.00 hod do 16.00 hod. budeme v kanceláři školy vydávat "Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu".

Jak je to se lhůtami pro odevzdání zápisového lístku?

2016-04-25 11:20:56 - Mgr. Ivo Kocum

Zápisový lístek je nutné odevzdat do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků zkoušek. Lhůta počíná běžet dnem následujícím po vyhlášení výsledků.
Ať jste k nám přijati do čtyřletého a nebo osmiletého studia, v každém případě musíte, pokud chcete u nás v příštím školním roce studovat, odevzdat zápisový lístek nejpozději do pátku 6.5.2016!

Jdi na stránku: [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] ... [83]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz