Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] ... [100]

Končíme akci "Hledáme vyučujícího s aprobací ČJL - ZSV"

2018-07-03 23:10:21 - Mgr. Ivo Kocum

S radostí oznamujeme, že situace je ke dni 3. července 2018 vyřešena. Děkujeme všem, kteří nám pomohli a např. sdíleli na FB naši poptávku. Nový školní rok 2018 - 2019 tak máme personálně zajištěný. (Dva vyučující na částečný úvazek)

Zprávy pro nově přijaté studenty, kteří budou studovat v prvních ročnících ve šk.roce 2018 -2019

2018-07-03 22:57:19 - Mgr. Ivo Kocum

Informační schůzka se konala ve STŘEDU 27.6.2018 od 16:30 ve sportovní hale Slavoje Český Brod a podrobnosti k ní i k adaptačnímu kurzu najdete na speciální podstránce infoschůzka, věnované této události.

Prázdninový provoz školy

2018-07-02 12:18:26 - Mgr. Ivo Kocum

Po celou dobu prázdnin funguje v pracovních dnech kancelář pro veřejnost od 8.00 hod do 12.00 hod. Případné návštěvy doporučujeme dojednat předem na telefonu 321 622 347. Budova totiž může být za určitých okolností uzamčena. Pracovnice např. mohou při služební pochůzce obstarávat návštěvu banky, zajišťovat listovní zásilky na poště a nebo vyřizovat kontakt s ostatními úřady. Kontakt prostřednictvím e-mailu na obě oficiální školní podatelny gc_brod@iol.cz a nebo info@gcbrod.cz funguje bez omezení.
V pondělí 2.7.2018 začaly práce na neinvestiční akci "Havarijní stav střechy školní vily" s objemem zhruba 1 mil. Kč předáním/ převzetím staveniště.
Během dalších pár dnů spouštíme avizovanou "supervelkou" investiční akci s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod", která skončí v říjnu příštího roku.
Jsme ve skluzu. Tato akce měla začít již na začátku června t.r.a skončíme ji, jak doufáme úspěšně, až v říjnu 2019. Prostavět se má cca 38 mil. Kč.
Přejeme vám krásné prázdniny.

Schůzka s nově přijatými žáky prvních ročníků a jejich rodiči se koná dnes, tj. 27.6.2018 od 16.30 h

2018-06-27 12:06:18 - Mgr. Ivo Kocum

Sejdeme se ve sportovní hale T.j. Slavoj Český Brod v Komenského ulici č.p. 516. (Je to pár metrů od naší školní budovy.)
Vše, co si během této organizační a informační schůzky povíme, bude ve formě prezentace ke stažení z tohoto webu.
Očekáváme, že na místě uhradíte proti potvrzení i částku 1650,- Kč za adaptační kurz. Podrobnosti ke kurzu jsou ke shlédnutí pod tímto odkazem. Těšíme se na vás.

Hledáme vyučujícího s aprobací ČJL - ZSV

2018-06-17 00:24:23 - Mgr. Ivo Kocum

Výběrové řízení na pozici pedagoga s aprobací ČJL x ZSV na plný úvazek - pro školní rok 2018 - 2019 a nejspíše i šk. rok 2019 - 2020 jako zástup za MD je aktuální

Zápis z jednání studentského parlamentu 7. června t.r. je již publikován

2018-06-07 16:35:40 - Mgr. Ivo Kocum

Ve stručném komentáři k dnešní schůzi rozhodně zmíníme GDPR a to, že ŘŠ rozhodně dementuje, že by v souvislosti s chystanými stavebními úpravami škola končila o 3 dny dříve.
Jinak samá pozitiva na 4 stránkách pdf. souboru. :-). O dovolené v Jugoslávii nikde žádná zmínka, protože by se opravdu mělo začít stavět.Zápis z 10. jednání Studentského parlamentu 7.6.2018 Přejeme vám příjemné čtení.

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2018

2018-06-04 12:40:04 - Mgr. Ivo Kocum

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v podzimním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu, odevzdat nejpozději do 25. června 2018 řediteli školy, který údaje zapíše do centrálního registru a nejpozději 5. července 2018 předá žákům Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.
Přihlašování probíhá opět prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol.(po 11. červnu 2018).
Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět oproti přihlášce k řádnému termínu.
Vezměte, prosíme na vědomí, že maturitní zkoušky v podzimním termínu se u nás budou konat dne 11. září 2018.

Jak u nás dopadly maturitní zkoušky v jarním zkušebním termínu?

2018-06-04 12:35:52 - Mgr. Ivo Kocum

Standardně dobře.
Ve třídě osmiletého studia skládalo zkoušku z dospělosti 24 žáků. Ve třídě čtyřleté to bylo 13 žáků. Ostatní je srozumitelné z tabulky: MZ18/Vysledky_MZ_2018.JPG
Všechny didaktické testy a všechny písemné práce zvládli naši studenti bez ztráty květinky, takže bědování kompetentních orgánů nad úrovní maturit se nás netýká.
Zmatené hodnocení v DT z ČJL se , samozřejmě, dotklo i 4 našich žáků, ale známku jim to nezlepšilo.

MŠMT: Ministři Plaga a Vojtěch zmírňují „pamlskovou vyhlášku“

2018-06-04 10:09:35 - Mgr. Ivo Kocum

Ach jo, co bylo kolem toho starostí a administrativy.Tisková zpráva + audio. Stačilo již tehdy dát volnou ruku ředitelům škol a ve spolupráci s rodiči jsme mohli dva roky klidně žit.
Nově začneme žít od nového školního roku.

Poslední třídní schůzky SPG se konají v úterý 5.června 2018 od 17.00 hod.

2018-06-03 20:38:37 - Mgr. Ivo Kocum

následují po odpolední organizační poradě pedagogického sboru. Je to příležitost jak získat informace a eventuálně předejít klasifikačním komplikacím na konci měsíce. Pedagogická rada uzavře hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí tohoto školního roku v úterý 26.6.2018. Členové HV SPG se sejdou od 16.00 hod. v učebně č. 1 v přízemí.
Čekají nás také volby dvou zástupců do školské rady.
Kandidátku uzavíráme v pondělí 4.6.2018. Dopis rodičům a zletilým studentům jsme prostřednictvím webu posílali již 25. dubna 2018. Podrobnosti o celé problematice tématu školská rada raději ještě jednou připomínáme. Najdete je v v dopise, který jsme pro vás připravili.
Žádáme zájemce z řad rodičů a plnoletých studentů, aby se do pondělí 4. 6. 2018 přihlásili se svou kandidaturou na email skolskarada@gcbrod.cz .
Těšíme se na spolupráci.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

2018-05-25 12:47:12 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímacích zkoušek ve 2. kole přijímacího řízení do studijního oboru 79-41-K/41 našeho gymnázia.
V dokumentu "Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro šk.rok 2018-2019 a stanovená kritéria." se předpokládalo, že je možné v tomto kole přijmout až 8 uchazečů. V průběhu času se měnil jak počet žáků, kteří de do 2. kola hlásili (bylo i více než 10 uchazečů), tak i počet žáků, kteří svůj zápisový lístek odevzdali v prvním kole.(Snížil se o 1).
Ke konečnému zpracování výsledků nakonec zůstalo 9 přihlášených adeptů, kteří svou přihlášku řádně doložili požadovanými dokumenty.
Ředitel školy proto rozhodoval o přijetí/ nepřijetí uchazečů s vědomím, že má k dispozici o 1 místo více, a také této možnosti využil. Předkládáme vám přehledně zpracované ty nejlepší hodnoty z obou termínů prvního kola. Dosadili jsme je do našeho vzorce a vyhlašujeme tyto Výsledky adeptů čtyřletého studia ve 2. kole.
U každého z adeptů je i výrok zda byl adept zkoušky ke studiu přijat.
Blahopřejeme vám, kteří máte ve svém řádku radostnou informaci. Víme, že to všichni přijatí vědí, podle regulí přijímacího řízení by jim od nás žádný doporučený dopis, který by potvrzoval přijetí na naše gymnázium, nemusí přijít.
V tomto případě však děláme výjimku a rozhodnutí posíláme. Lhůta pro podání zápisového lístku přesto začíná běžet od okamžiku zveřejnění údajů!!! (NE od dne doručení doporučeného dopisu!!!)

GDPR a oficiální sazebník úhrad

2018-05-23 22:27:34 - Mgr. Ivo Kocum

Nařízení EU o všeobecné ochraně dat (GDPR) má hodně společného ze zákonem č. 101 ze dne 4. dubna 2000. (o ochraně osobních údajů) a zákonem č.106/1999, což je zákon ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím.
Máte právo si požádat o informace. Za určitých okolností si povinná osoba může účtovat úhradu podle sazebníku

Vážení nově přijatí studenti našeho gymnázia

2018-05-22 15:27:38 - Mgr. Ivo Kocum

Zdá se, že můžeme téměř s jistotou uzavřít první kolo přijímací řízení do nové primy našeho osmiletého gymnázia a totéž lze v brzké budoucnosti (do konce tohoto týdne) očekávat po uzavření 2. kola přijímacího řízení i u studia čtyřletého.
Abychom se s vámi mohli na červnové schůzce setkat a jasně určit jak v dalším studiu budete pokračovat, potřebujeme, abyste si "stáhli", vyplnili a k nám do školy doručili odpovídající dotazník.
"Dotazník pro osmileté studium" "Dotazník pro čtyřleté studium"

Naše otázky jsou především směrovány na výuku cizích jazyků. Potřebujeme vědět jaké jazyky, jak dlouho a podle jaké učebnice jste studovali.
Zveme vás také na úvodní schůzku, která bude ve středu 27.6.2018 v českobrodské sportovní hale od 16.30 hod.
Do dotazníku také nezapomeňte potvrdit, že se zúčastníte na konci srpna adaptačního kurzu se svou novou třídou. PRZK18/adaptacni_kurz_2018.jpg
Těšíme se na setkávání s vámi.
Vyplněný dotazník doručte, prosíme, nejpozději do 1.6.2018.

Školní portál GDPR, je již zaplněn dokumenty

2018-05-22 00:26:26 - Mgr. Ivo Kocum

Nařízení EU o všeobecné ochraně dat, které začne platit ve všech zemích EU od 25.5.2018 platí logicky i pro naše gymnázium.
Na horní příkazové liště našeho webu je odkaz "GDPR". Jeho prostřednictvím si můžete prostudovat a také stáhnout soubory, které pro aplikaci GDPR v našich podmínkách potřebujeme.
Tiskopis "Informovaného souhlasu" přinesou žáci domů, spolu s dalšími doprovodnými dokumenty.

Výsledky v náhradním termínu přijímacího řízení do primy našeho gymnázia a jejich vliv na pořadí

2018-05-18 15:12:16 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče, vážení adepti přijímacího řízení do budoucí primy našeho osmiletého gymnázia.
Ve Čt 17.5.2018 skončila lhůta pro odevzdání zápisových lístků těm žákům, u kterých bylo zapsáno v den vyhlášení výsledků zkoušek (2.5.2018), že jsou přijati.
Většina rodičů nás kontaktovala a zápisový lístek odevzdala prakticky bezprostředně po zkouškách. Někteří nás kontaktovali a oficiálně oznámili, že zápisový lístek jejich dítě u nás neodevzdá.
Díky tomu jsme mohli do Čt 17.5.2018 provést pouhých 5 autoremedur. Proto se mohlo pole přijatých posunout.
5 rodin se neozvalo vůbec a my jsme museli čekat až marně uplyne lhůta pro odevdání jejich ZL.
Museli jsme ponechat dvě místa v rezervě pro dva žáky, kteří měli právo konat přijímací zkoušku a nebo její část v náhradním termínu (Pátek 11.5.2018)
Dnes CERMAT uvolnil výsledky těchto dvou adeptů a my konstatujeme, že jsme propočítali jich získané hodnoty podle stejných kritérií jako všechny ostatní hodnocené v řádném termínu.
Na základě tohoto propočtu konstatujeme, že jeden/jedna z nich by se v řádném termínu umístil(a) na 8. místě se ziskem 7254,318 bodu a druhý(á) na místě 26. se ziskem 5931,869 v celkovém pořadí.
Na základě tohoto zjištění sdělujeme, že byli oba účastníci přijímacích zkoušek v náhradním termínu přijati ke studiu a obdrží od ŘŠ správní rozhodnutí s tímto sdělením.
V řádném termínu stačilo pro přijetí dosáhnout 5796,132 bodů.
Tím se zcela vyjasnila situace a ŘŠ konstatuje, že formou autoremedury přijímá ještě žáky, kteří skončili v původním vyhlášení výsledků z 2.5.2018 na místech 36, 37, 38, 39 a 40.
Nová prima tak bude mít celkem 32 žáků.
V pravomoci ŘŠ je rozhodnout, že původní deklarovaný počet žáků primy (30) navýší o další dva žáky.
Autoremedurou jsou tak přijati další dva žáci v řádnému pořadí podle výsledku přijímací zkoušky.

Jdi na stránku: [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] ... [100]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz