Archiv novinek

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] ... [106]

Plán práce určuje termín posledních třídních schůzek tohoto šk. roku na úterý 4. června 2019

2019-06-03 23:27:24 - Mgr. Ivo Kocum

Od 15 hodin probere pedagogický sbor při organizační poradě všechny podstatné připomínky, které by mohly před velkou klasifikační poradou našim žákům znepříjemnit život.
Členové HV SPG byli pozváni na 16.00 hod. do učebny č. 1 a třídní schůzky v kmenových učebnách začínají v 17 hodin.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia (obor 79-41-K/41)

2019-06-03 00:27:29 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímacího řízení na naše gymnázium.
V pátek 31.5.2019 jsme přesně ve 14 hodin ukončili příjem přihlášek adeptů a telefonicky sdělili zákonným zástupcům identifikační čísla, pod nimiž provádíme vyhodnocení zkoušek.
"výsledky čtyřleté - 2. kolo."

Vážení a milí starší i mladší spolužáci a absolventi. Dnes jsme poslali e-mailem pozvánky

2019-06-02 22:44:08 - Mgr. Ivo Kocum

těm z vás, kteří jste nám své kontaktní e-maily poskytli při registraci na oslavy 95. výročí založení našeho gymnázia v roce 2014.
Sdílejte, přeposílejte informaci o setkání absolventů všem svým spolužákům, přátelům a známým. GCB - blue.jpg
Těšíme se na vás.

V pátek 31.5.2019 jsme otevírali makovici naší věžičky

2019-06-01 08:39:00 - Mgr. Ivo Kocum

O S L A V Y 100. V Ý R O Č Í Z A L O Ž E N Í G Y M N Á Z I A

2019-05-31 23:04:52 - Mgr. Ivo Kocum

GCB - blue.jpg připravujeme pro nás všechny na 1. říjnovou sobotu roku 2019
5. října 2019 byste měli mít rezervovaný čas na velkou akci v areálu školy
SRAZ_2019_12.jpg
Podrobnosti o akci hledejte v " informačním dopisu absolventům".
Registrujte se, prosíme, jako účastník setkání absolventů.
Od 1. června 2019 je funkční odkaz, kterým se, prosíme, přihlašte do "registračního formuláře".

Potěší nás, když budeme vědět kolik máme např. připravit výtisků almanachu, jak velká mají být místa pro setkání ročníků. Radost nám určitě uděláte i informací, že ze svých sbírek můžete poskytnout k okopírování fotografie nebo filmy z dob vašich studií a stále ještě přijímáme přefotografovaná maturitní tabla.
Funkční je také odkaz v levém "MENU" "Klub absolventů...INFO".
Velké množství informací se k vám dostane také prostřednictvím našeho "facebookového profilu", kde vytvoříme pro tuto příležitost událost se zvláštním odkazem.

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého typu studia pro šk.r. 2019 - 2020

2019-05-22 11:23:21 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zájemci o studium ve čtyřletém oboru našeho gymnázia.Teprve po tom, co marně uplynula lhůta pro uplatňování zápisových lístků, můžeme konečně druhé kolo přijímacího řízení vyhlásit.
K tomu, aby to bylo legislativně správně je třeba zveřejnit soubor"Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro nový šk.rok 2019-2020 a stanovená kritéria."
Je v něm jasně stanoveno za jakých podmínek se k nám mohou uchazeči hlásit, co mají doložit a v jakých lhůtách se to má stát.
Druhé kolo vypisujeme pro deset volných míst.
Příjem přihlášek + doplňujících dokumentů spouštíme prakticky okamžitě tj. 22.5.2019. Zařiďte si to, prosíme tak, aby tady u nás byly vaše dokumenty nejpozději v Pá 31.5.2019 do 14.00 hod.V pátek 31.5.2019 nabízíme také možnost nahlížení do spisu po předchozí telefonické dohodě.
Vyhlášení výsledků je naplánováno na pondělí 3.6.2019.

Marně uplynula lhůta, po kterou mohli přijatí uchazeči uplatnit svůj zápisový lístek

2019-05-22 09:36:15 - Mgr. Ivo Kocum

Ještě v pondělí 20.5.2019 mohl být zápisový lístek svěřen k doručení oficiálnímu poskytovateli poštovních služeb. Po dnešní kontrole doručené pošty (tj. středa 22.5.2019) konstatujeme:
U osmiletého i čtyřletého studia pokračujeme v autoremedurách a rozhodnutí o přijetí vystavíme těm uchazečům, kteří se odvolali v zákonné lhůtě, a pro které můžeme podle počtu přijatých toto vlastní opravné rozhodnutí učinit.

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého studia po začlení výsledků z náhradního termínu

2019-05-22 09:24:58 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímacího řízení na naše gymnázium.
V úterý 14.5.2019 proběhl druhý den přijímací zkoušky do osmiletého studia v náhradním termínu, který se nášeho gymnázia týká. CERMAT poskytl výsledky v pondělí 20.5.2019 odpoledne a hned v úterý 21.5.2019 jsme poskytli možnost nahlížení do spisu, protože i v tomto případě postupujeme podle pravidel daných tzv. správním řádem.
Vypočtený výsledek z tohoto náhradního termínu jsme museli včlenit do správné pozice mezi výsledky již známé z řádného termínu.
V připojené tabulce předkládáme výsledky a nové pozice, kterých vaše děti dosáhly, protože bylo nutné případně upravit pořadí .
Nabízíme vám, že si můžete osobně vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí vašeho dítěte ke studiu po telefonické domluvě termínu.
S výhodou můžete přinést své připravené odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, do kterého na místě doplníte číslo jednací rozhodnutí, proti kterému se odvoláte.

Celé řízení se tím urychlí. "výsledky osmileté studium po náhradním termínu"

CERMAT skutečně poskytl výsledky uchazečů z náhradního kola přijímacích zkoušek

2019-05-20 16:49:36 - Mgr. Ivo Kocum

Výsledky jsme přijali a zpracovali podle stejných kritérií jako tomu bylo v obou předchozích termínech.
V úterý 21.května nabízíme zákonným zástupcům (po předchozí telefonické domluvě) možnost nahlížení do spisu a ve středu 22.5.2019 vyhlásíme výsledky.

Dotazníky pro čerstvě přijaté žáky prvních ročníků - šk. r. 2019 - 2020

2019-05-19 14:36:15 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče přijatého studenta
Zveme vás i vaše dítě na úvodní schůzku s vedením školy, která se bude konat ve středu 26. června 2019 od 16.30 hod. v českobrodské sportovní hale.
Abychom mohli do té doby připravit rozdělení žáků do skupin cizích jazyků, potřebujeme, abyste v co možná nejkratším termínu předali našemu gymnáziu vyplněný dotazník s odpověďmi na následující otázky:
1) Jaké cizí jazyky a po jak dlouhou dobu vaše dítě na ZŠ studovalo? Podle jaké učebnice výuka probíhala?
2) Adaptační kurz bude od 3.9. do 5.9. 2019 ve Sporthotelu Kácov. Zálohu 500,-Kč budeme vybírat na informační schůzce 26.6.2019
Dotazník pro osmileté studium ... Dotazník pro čtyřleté studium
Způsob předání škole - např. vyplněný dotazník nascanovat a poslat na reditel@gcbrod.cz nebo osobně či poštou v papírové podobě.
Děkujeme za rychlou reakci.

Čas běží =>Připomínka, že ubíhá lhůta pro odevzdání zápisových lístků

2019-05-17 15:49:55 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zákonní zástupci.
Přijímací řízení má svá pravidla i nepřekročitelné lhůty a je třeba je dodržovat.
Na odevzdání zápisového lístku je k dispozici lhůta 10 pracovních dnů. Začala běžet všem, kteří byli přijati, jednotně od 6.5.2019. Pondělí 20.5.2019 je proto posledním dnem desetidenní lhůty. Pokud zápisový lístek do tohoto data neuplatníte, budeme mít v úterý 21.5.2019 za to, že lhůta, kterou jste měli k dispozici marně uplynula, a že je vaše místo volné pro pokračování v autoremedurách.

Přijímací zkoušky v náhradním termínu - úterý 14.5.2019 + obecná informace k postupu

2019-05-13 09:10:11 - Mgr. Ivo Kocum

U nás se tento náhradní termín týká jednoho žáka, který již obdržel všechny potřebné informace.
Nesmírně důležitá je informace i pro další účastníky přijímacího řízení do osmiletého gymnázia.
CERMAT nám předal informaci, že výsledky zveřejní v pondělí dne 20. května 2019 v odpoledních hodinách v závislosti na čase ukončení jednání nezávislé odborné komise MŠMT. V tento den bude CERMAT informovat ředitelství škol.
Dále je to se lhůtami úplně stejné jako v případě řádného termínu prvního kola. V úterý 21. 5 nabízíme po předchozí telefonické domluvě možnost nahlížení do spisu a 22.5.2019 vyhlásíme výsledky.

Ve čtvrtek 9.5.2019 se sešla již 9. schůze studentského parlamentu v tomto školním roce

2019-05-09 16:02:05 - Mgr. Ivo Kocum

Ve škole, jako je ta naše, se stále něco děje. Od minulého schůzování nás potkaly věci, které k běžnému chodu běžných škol standardně patří a také aktivity, které souvisejí se stavebními činnostmi v budově a pravě teď hlavně v jejím podkroví.
20. května u nás začínají ústní maturitní zkoušky a v tento den také mají přivézt strojovnu vzduchotechniky, kterou pomocí velkého jeřábu vložíme do podkroví. Chod maturit přitom nesmíme rušit.
Čeká nás toho ještě víc, ale to se dozvíte ze zápisu z 9. jednání Studentského parlamentu 9.5.2019.
Poznámka k připomínce při jednání parlamentu. Hned po obědě jsme resuscituovali některé nefunkčnosti školní WIFI, takže teď by vše mělo být OK.

Výsledky studentských voleb do Evropského parlamentu 2019

2019-05-07 15:14:35 - Mgr. Ivo Kocum

Je úterý 7. května 2019 a na našem gymnáziu proběhly studentské volby do Evropského parlamentu.
Oprávněným voličem je ten, kdo je starší 15 let. Maturanti se v tomto období připravují doma na ústní maturitní zkoušky. Proto je počet oprávněných voličů snížen o počet maturantů./Výsledky studentských voleb za naše gymnázium ....... /Hlasovací lístek studentských voleb

Jak to bude s druhým kolem přijímacího řízení na naše gymnázium?

2019-05-03 12:33:46 - Mgr. Ivo Kocum

Sotva jsme vyhlásili výsledky 1. kola přijímacího řízení, hned začaly dotazy zda budeme vypisovat druhé kolo.
Odpovědi jsou velice stručné. Pro osmileté studium zcela určitě druhé kolo přijímacího řízení nebude!!!
Pro čtyřleté studium (je to věštění z křišťálové koule) s největší pravděpodobností 2. kolo bude.
Do čtyřletého studia je přijato 32 žáků. Další žáci zůstali pod čarou.

Počet volných míst zatím neznáme, protože vše závisí na rychlosti, se kterou se k nám dostanou zápisové lístky přijatých uchazečů.
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení je oficiální záležitost, takže k tomu musí být vydán a hlavně publikován zásadní dokument, ve kterém řekneme jaké jsou podmínky pro přijetí a také pro kolik volných míst a v jaké lhůtě pro podání přihlášek, druhé kolo vypisujeme. Podmínky už teď určit umíme. (Podmínky jsou shodné s těmi, které jsme stanovili pro první kolo v dokumentu "Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro nový šk.rok 2019-2020 a stanovená kritéria." + žák si bude muset s sebou přinést i potvrzení - Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, které získá od školy, kde nebyl přijat.) Proto zdržení.
S definitivní platnosti budeme schopni o tom veřejnost informovat až cca na konci příštího týdne. Sledujte, prosím, náš web.

Jdi na stránku: [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] ... [106]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz