Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [97]

Ve čtvrtek 9.5.2019 se sešla již 9. schůze studentského parlamentu v tomto školním roce

2019-05-09 16:02:05 - Mgr. Ivo Kocum

Ve škole, jako je ta naše, se stále něco děje. Od minulého schůzování nás potkaly věci, které k běžnému chodu běžných škol standardně patří a také aktivity, které souvisejí se stavebními činnostmi v budově a pravě teď hlavně v jejím podkroví.
20. května u nás začínají ústní maturitní zkoušky a v tento den také mají přivézt strojovnu vzduchotechniky, kterou pomocí velkého jeřábu vložíme do podkroví. Chod maturit přitom nesmíme rušit.
Čeká nás toho ještě víc, ale to se dozvíte ze zápisu z 9. jednání Studentského parlamentu 9.5.2019.
Poznámka k připomínce při jednání parlamentu. Hned po obědě jsme resuscituovali některé nefunkčnosti školní WIFI, takže teď by vše mělo být OK.

Výsledky studentských voleb do Evropského parlamentu 2019

2019-05-07 15:14:35 - Mgr. Ivo Kocum

Je úterý 7. května 2019 a na našem gymnáziu proběhly studentské volby do Evropského parlamentu.
Oprávněným voličem je ten, kdo je starší 15 let. Maturanti se v tomto období připravují doma na ústní maturitní zkoušky. Proto je počet oprávněných voličů snížen o počet maturantů./Výsledky studentských voleb za naše gymnázium ....... /Hlasovací lístek studentských voleb

Jak to bude s druhým kolem přijímacího řízení na naše gymnázium?

2019-05-03 12:33:46 - Mgr. Ivo Kocum

Sotva jsme vyhlásili výsledky 1. kola přijímacího řízení, hned začaly dotazy zda budeme vypisovat druhé kolo.
Odpovědi jsou velice stručné. Pro osmileté studium zcela určitě druhé kolo přijímacího řízení nebude!!!
Pro čtyřleté studium (je to věštění z křišťálové koule) s největší pravděpodobností 2. kolo bude.
Do čtyřletého studia je přijato 32 žáků. Další žáci zůstali pod čarou.

Počet volných míst zatím neznáme, protože vše závisí na rychlosti, se kterou se k nám dostanou zápisové lístky přijatých uchazečů.
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení je oficiální záležitost, takže k tomu musí být vydán a hlavně publikován zásadní dokument, ve kterém řekneme jaké jsou podmínky pro přijetí a také pro kolik volných míst a v jaké lhůtě pro podání přihlášek, druhé kolo vypisujeme. Podmínky už teď určit umíme. (Podmínky jsou shodné s těmi, které jsme stanovili pro první kolo v dokumentu "Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro nový šk.rok 2019-2020 a stanovená kritéria." + žák si bude muset s sebou přinést i potvrzení - Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, které získá od školy, kde nebyl přijat.) Proto zdržení.
S definitivní platnosti budeme schopni o tom veřejnost informovat až cca na konci příštího týdne. Sledujte, prosím, náš web.

Hned v prvních minutách nového dne (pátku) 3.5.2019 zveřejníme výsledky přijímacího řízení

2019-05-02 17:56:54 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímacího řízení na naše gymnázium.
Ve čtvrtek 2.5.2019 jste měli možnost nahlédnout do spisů, který v rámci správního řízení pro vaše děti vedeme.
Přihlášených bylo více, než těch, kteří skutečně přišli.
Nic nebrání tomu, abychom v prvních minutách pátku 3.5.2019 publikovali výsledky, kterých vaše děti dosáhly.
Na konci každého souboru s výsledky je i spousta informací, které byste měli vědět o tom kdy můžete podat odvolání proti nepřijetí, od kdy se začínají počítat lhůty a pod.
Nabízíme vám, že si můžete osobně vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí vašeho dítěte ke studiu v pátek 3.5.2019 již od 9.00 hod. do 18.00 hod.
S výhodou můžete přinést své připravené odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí,, do kterého na místě doplníte číslo jednací rozhodnutí, proti kterému se odvoláte.

Celé řízení se tím urychlí."výsledky čtyřleté studium" a pro "výsledky osmileté studium"
Odkazy již jsou funkční!

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení se blíží - připomínáme další sled událostí

2019-04-27 08:48:17 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zákonní zástupci, vážení adepti našich přijímacích zkoušek.
CERMAT uvolní datové věty adeptů zkoušek v neděli 28. dubna 2019.
Po školách je důsledně vyžadováno, aby umožnily uchazečům/ jejich zákonným zástupců nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu, podání vyjádření pak podle § 36 správního řádu.
(Upozornění na tuto možnost jsme vám zaslali ve zvacím dopisu a je jenom na vás, zda této možnosti využijete.
Nemůžeme se v okamžiku nahlížení do spisu bavit o bodovém výsledku, kterého vaše dítě dosáhlo ani o jeho pořadí. Při nahlížení do spisu uvidíte jenom dokumenty, které jsou vloženy v obálce spisu. - např přihláška, zvací dopis a pod.)

U výsledku jednotné zkoušky je omezen čas, ve kterém může škola před vydáním rozhodnutí uchazeči nahlížení do spisu umožnit. Je dán obdobím nejvýše 2 pracovních dnů počínaje dnem, kdy je příslušné SŠ zpřístupněno hodnocení uchazeče (neděle 28. dubna 2019, což je termín zpřístupnění hodnocení jednotné zkoušky školám v roce 2019).
Abychom vyhověli tomuto požadavku, musíme dodržet výše uvedené lhůty.
Nahlížení do spisu je u nás možné dne 2. května po předchozí telefonické domluvě.
Konečné výsledky adeptů našeho přijímacího řízení budou proto publikovány až v pátek 3. 5. 2019 do 24.00 hod.
Výsledky budou vylepeny na veřejně přístupném místě (u nás brána školy) a také na místě, které umožňuje dálkový přístup – tedy na www.gcbrod.cz.
Tyto informace již znáte, protože byly publikovány pro snazší orientaci v problematice jako "Průvodci přijímacím řízením 2019" "pro čtyřleté studium" a pro "pro osmileté studium".

Velikonoční prázdniny => prázdninový provoz školy

2019-04-18 00:08:54 - Mgr. Ivo Kocum

Letošní velikonoční prázdniny jsou pouze jednodenní a připadají na čtvrtek 18. dubna. Škola bude otevřena do 12.00 hod.
Pokud potřebujete vyřídit nějakou opravdu neodkladnou záležitost, pak si nejprve schůzku vyjednejte telefonicky.Budova je v těchto dnech volna vytápěna minimalizovaně.
Velký pátek a velikonoční pondělí jsou již regulérními svátky.
Přejeme vám příjemné prožití velikonočního volna. Snad k tomu přispěje i počasí.

Souhrnné výsledky soutěže Matematický Klokan za okres Kolín

2019-04-16 13:38:40 - Mgr. Ivo Kocum

Pro všechny stavební aktivity ani nestíháme předkládat výsledky soutěží a olympiád. :-) Nabízíme souhrnné výsledky soutěže Matematický Klokan za okres Kolín. Jeden obrázek ukazuje vždy nejlepších 10 studentů v kategorii a ten druhý porovnání výsledků středních škol našeho okresu, které se do soutěže zapojily. Děkujeme našim borcům za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme jim k výsledkům/Výsledky soutěže Matematický klokan 2019 - okres Kolín ....... /Srovnání výsledků soutěže Matematický klokan - střední školy na okrese Kolín

V úterý 16. a ve středu 17. dubna nás čeká přijímací řízení do prvního ročníku osmiletého studia

2019-04-15 16:53:41 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zájemci o přijímací řízení do prvního ročníku našeho osmiletého gymnázia. První termín prvního kola přijímacího řízení se koná v úterý 16.4.2019 a druhý termín prvního kola tohoto přijímacího řízení připadá na středu 17.4.2019
/Přijímací zkoušky - osmileté- úterý 16.4.2019 ....... /Přijímací zkoušky - osmileté- středa 17.4.2019
Ke zkoušce přijde opravdu hodně uchazečů (126 zájemců). Prosíme proto, abyste dodrželi všechny pokyny. Všichni adepti zkoušky byli řádně obesláni a měli možnost převzít zvací dopis se všemi doprovodnými informacemi.
Považujeme za nutné, abyste znali zpaměti svůj anonymní identifikátor a nikomu dalšímu jej nesdělovali. (Raději si vezměte své pozvánky s sebou :-) )
Ve zvacím dopise byly i informace o povolených pomůckách + informace o učebnách, ve kterých budete pracovat.
Zákonným zástupcům je vždy v den konání zkoušek zakázán vstup do školní budovy.
Naši současní žáci mají tzv. ředitelský den.
Přejeme vám hodně úspěchů ve zdolávání nástrah obou testů.

Ve škole se pracovalo i v sobotu 13.4.2019

2019-04-14 09:49:36 - Mgr. Ivo Kocum

Přijímací řízení do třídy čtyřletého typu studia našeho gymnázia

2019-04-11 16:11:34 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zájemci o přijímací řízení do prvního ročníku našeho čtyřletého gymnázia.
První termín prvního kola přijímacího řízení se koná v pátek 12.4.2019 a druhý termín prvního kola tohoto přijímacího řízení připadá na pondělí 15.4.2019
/Přijímací zkoušky - čtyřleté- pátek 12.4.2019 ....... /Přijímací zkoušky - čtyřleté- pondělí 15.4.2019
Všichni adepti zkoušky byli řádně obesláni a měli možnost převzít zvací dopis se všemi doprovodnými informacemi.
Považujeme za nutné, aby každý pozvaný adept znal zpaměti svůj anonymní identifikátor a nikomu dalšímu jej nesděloval. (Raději si vezměte své pozvánky s sebou :-) )
Ve zvacím dopise byly i informace o povolených pomůckách, které musíte bezpodmínečně dodržet.
Zákonným zástupcům je vždy v den konání zkoušek zakázán vstup do školní budovy. Ve třídách našich současných žáků se vyučuje.
Přejeme vám hodně úspěchů ve zdolávání nástrah obou testů.

Úterý 16. dubna 2019 - Vyhlášení tzv. ředitelského volna

2019-04-10 09:50:50 - Mgr. Ivo Kocum

Dnešního dne (10.4.2019) vzal náš zřizovatel, kterým je Středočeský kraj, na vědomí naše oznámení o vyhlášení volného dne 16. dubna 2019 z provozních důvodů. To vše je v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhlášení tohoto "ředitelského dne" souvisí se zabezpečováním řádných podmínek při přijímacím řízení.
Ředitelské volno znamená, že mají všichni žáci naší školy centrálně odhlášeny obědy!!!

V pondělí 8. dubna 2019 začaly klempířské práce na věžičce

2019-04-09 00:21:39 - Mgr. Ivo Kocum

Práce půjdou podle harmonogramu. Jejich podstatná část bude probíhat na dílně. Naši věžičku můžeme očekávat oděnou v novém, měděném, kabátě v červenci tohoto roku.

Ve čtvrtek 4.4.2019 se setkali zástupci tříd na 8. jednání studentského parlamentu

2019-04-05 18:10:45 - Mgr. Ivo Kocum

Bylo nutné probrat velké množství témat a některá z nich nesnesla odkladu. Když si zápis pozorně pročtete, objevíte i zbrusu nové logo, které vytvořil náš student, pro použití v souvislosti s oslavami 100. výročí založení našeho gymnázia.
Zápis z 8. jednání Studentského parlamentu 4.4.2019
Přejeme vám příjemné čtení

Duben 2019 - organizace výuky + ředitelský den

2019-04-05 16:53:56 - Mgr. Ivo Kocum

S proměnami podoby maturitní zkoušky (obě maturitní písemky jsou předsunuty do druhé dekády) a se zařazením termínů přijímacího řízení do jedné spojité řady vzniká docela nedobrá výuková konstelace. K tomu si přidáme několik dnů Velikonočních prázdnin a vidíme že je duben z hlediska výuky prakticky nepoužitelný. Raději ani nepřipomínáme, že ve škole musí probíhat i stavební činnosti, jenže ono musí být absolutní ticho.
Žlutě máme označeny kritické dny Fialová barva připomíná, že zařazujeme 16.4.2019 celoškolní ŘEDITELSKÝ DEN!!!
/Organizace výuky v dubnu 2019

Skupina studentů a pedagogů z lichtenfelského gymnázia u nás byla od 29.3. 2019 na výměnném pobytu.

2019-04-05 00:44:20 - Mgr. Ivo Kocum

Ve čtvrtek 4. dubna jejich pobyt skončil. Vystavujeme alespoň několik základních fotografií, které charakterizují jejich pobyt u nás. Zároveň děkujeme rodinám našich žáků, že pro německé studenty vytvořili tak skvělé zázemí.

Jdi na stránku: [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [97]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz