Archiv novinek

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [106]

Výsledky přijímacích zkoušek do osmiletého studia po náhradním termínu

2020-06-26 17:27:42 - Mgr. Ivo Kocum

Zvláštní komise MŠMT se rozhodla, že vyřeší organizační incidenty s nedodržení časového limitu testů při přijímacích zkouškách tím, že poskytne žákům možnost, aby na základě dobrovolnosti přistoupili k testům v náhradním termínu. U nás byla tato možnost poskytnuta 12 žákům a využilo ji 9 žáků. Všichni, kteří se tak rozhodli, dosáhli lepšího výsledku, než při prvním pokusu.
Výsledky těchto žáků jsme včlenili do aktuální tabulky, ve které evidujeme celý průběh přijímacího řízení do osmiletého studia a získali jsme následující "přehled" .
Barevné odlišení žáků, kteří mohli psát testy v náhradním termínu jistě zaznamenáte.
Veškerá poučení jsou zapsána pod tabulkouRaději připomínáme, že po vřazení výsledků z náhradního termínu do aktuální tabulky s přehledem o průběhu přijímacího řízení došlo ke změně některých výroků ředitele školy z původního výroku nepřijat(a) na nový výrok přijat(a).
Přestože již někteří zákonní zástupci těchto žáků o vydáno nového rozhodnutí požádali, nebude jim toto nové rozhodnutí vystaveno. Má se za to, že jste byli o přijetí žáka informováni a musíte si ohlídat lhůtu pro odevzdání zápisového lístku!!!.
U těch, kteří žádost nepodali se automaticky předpokládá, že u nich jako u přijatých žáků rozhodnutí o přijetí vydáno nebude!!!
Ohlídejte si lhůtu pro odevzdání ZL!!!
Veškerá rozhodnutí o nepřijetí ke studiu rozešleme v tomto případě poštou.

Předběžná informace pro zájemce o 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia

2020-06-25 13:18:47 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče i adepti, kteří máte zájem o 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia.
Nově připravovanou třídu čtyřletého studia již máme naplněnou. Vnímáme, že je mnoho šikovných žáků, kteří by si studium na gymnáziu zasloužili a zatím marně hledají, i s velice slušnými výsledky, umístění. Proto činíme následující kroky:
A) Druhé kolo přijímacího řízení pro toto studium vypíšeme v pondělí 29.6.2020.
B) Vypíšeme jej na 2 (slovy dvě) volná místa
C) Dokument s názvem "Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro nový školní rok 2020-2021 a stanovená kritéria." zveřejníme v průběhu víkendu.
D) Budeme potřebovat, abyste v případě svého zájmu dodali na adresu školy řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na střední škole s nejpozdějším datem doručení do školy v pondělí 13. července 2020
E) K přihlášce připojte fotokopii dokumentu "Výpis výsledků didaktických testů JPZ do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou", který jste získali na některé ze škol, kde jste byli v evidenci pro 1. kolo přijímacího řízení.
F) Vyhlášení výsledků tohoto kola bude v pondělí 13.7.2020 odpoledne.
Oficiálně bude 2. kolo vyhlášeno až po zveřejnění dokumentu ad C)

Cermat zveřejnil zadání testů z náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky

2020-06-25 09:30:55 - Mgr. Ivo Kocum

Náhradní termín přijímací zkoušky se u nás týkal 12 žáků, kteří měli v řádném termínu kratší čas na zpracování testu z MAT. Využít jej mohli na základě své svobodné volby s tím, že jim bude započítán lepší výsledek."Zadání testů " pro všechny délky studia.
Podle sdělení CERMATu - Nenastanou-li během vyhodnocování žádné větší komplikace, budou výsledky zkoušek pro všechny obory (výpisy výsledků DT, sestavy i ohodnocené záznamové archy) zpřístupněny v pátek 26. 6. 2020 do 15:00 po ukončení jednání validačních komisí CZVV a Nezávislé odborné komise MŠMT.
Vyhlášení výsledků od nás očekávejte raději až v pátek 26.6.2020 večer.

Vysvědčení vydáváme v pátek 26.6.2020. V pondělí 29. a úterý 30.6.2020 jsou tzv. ředitelské dny

2020-06-24 13:31:27 - Mgr. Ivo Kocum

Touto zprávou určitě nikoho nepohoršíme.
Náš zřizovatel vzal na vědomí naše sdělení o vyhlášení volných dní 29. a 30. června 2020 z organizačních důvodů v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.

Dochází k prvním posunům v tabulce přijatých k osmiletému studiu

2020-06-19 08:26:44 - Mgr. Ivo Kocum

I když stále rezervujeme 12 volných míst pro adepty, kteří napíší testy v náhradním termínu, můžeme již teď bez problému vyhovět žádosti o vydání nového rozhodnutí pro dva adepty, kteří byli nejblíže pod pomyslnou dělící čarou.
Blahopřejeme.

Rozeslali jsme pozvánky k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek

2020-06-19 08:18:31 - Mgr. Ivo Kocum

V úterý 23. června očekáváme, že si k nám přijdou znovu napsat testy z MAT a ČJL ti adepti osmiletého studia, u kterých byl nešťastnou shodou okolností v řádném termínu zkrácen čas testu z MAT.
/PozvankaNT_web.jpg
Cermat zpřístupní výsledky tohoto testování v pátek 26.6.2020. Uděláme vše pro to, abychom tyto výsledky včlenili do, v tu chvíli aktuální tabulky, a zveřejnili je co nejdříve.
Zatím stále pro těchto 12 žáků rezervujeme v tabulce 12 volných míst.

Jak to bude s posledními dny tohoto školního roku? … Nástin vize

2020-06-17 12:24:49 - Mgr. Ivo Kocum

Vedle sebe nám probíhají maturitní zkoušky, zkoušíme zvládnout administrativu přijímacího řízení a funguje i distanční výuka. I když to z venku není vidět, chybí jenom kousek a škola bude pod návalem administrativy kolabovat.
Slíbili jsme, že pro naše žáky chystáme do týdne od 22. června socializační aktivity. K nim vás přizvou vaši třídní učitelé.
Určitě jste si všimli, že MŠMT ve spolupráci s MZ od pondělí 22.6.2020 opět přistupuje k dalšímu rozvolňování všech restrikčních opatření. My jsme při současném zatížení schopni v příštím týdnu nabídnout s vypětím sil to, co jsme připravili v době, kdy restrikce ještě platily. Náš kalendář v aplikace google pro poslední dny června vypadá přibližně takto:
/cerven_2020_konec.JPG
Pro vás je nesmírně důležité rozšifrovat, že …
V pátek 19. června
se uzavírá klasifikace
V pondělí 22.6.2020 vydáváme maturitní vysvědčení a také je uzávěrka přijmu zápisových lístků přijatých adeptů čtyřletého studia
V úterý 23. června se dopoledne koná náhradní termín přijímacích zkoušek do osmiletého studia a také je uzávěrka přijmu zápisových lístků přijatých adeptů osmiletého studia. Odpoledne se koná od 14.00 hod. prezenční pedagogická rada
Středa 24. a čtvrtek 25. června jsou vyhrazeny pro socializační aktivity, které si řídí vaši třídní učitelé
V pátek 26. června se dozvíme výsledky žáků, kteří psali testy přijímacích zkoušek v náhradním termínu a také rozdáme vysvědčení a prezenčně ukončíme školní rok 2019 – 2020
V pondělí 29. a v úterý 30. června jsou vyhlášeny tzv. ředitelské dny.

Obdrželi jsme poslední data a předkládáme výsledky přijímacích zkoušek do osmiletého studia

2020-06-16 19:33:11 - Mgr. Ivo Kocum

Omlouváme se za zpoždění, ale datové věty, které pro naše vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek nutně potřebujeme letos postrádaly správná čísla na správných místech.
Vážení rodiče a adepti přijímacího řízení na naše gymnázium.
Text, který jsme pro vás dnes odpoledne zveřejnili vás uvedl do problematiky, která nás a dokonce i ve spolupráci s dalšími školami pořádně potrápila.
Jakým způsobem se letos v přijímacím řízení postupuje je už všeobecně známo. Pro jistotu jsme základní informace přidali také do textu pod výsledkovou tabulku pro osmileté studium.
Převis poptávky je mohutný. ŘŠ proto v rámci své kompetence rozhodl, že do nové primy přijme 32 žáků.
Musíme pro vás nejprve připravit všechna správní rozhodnutí o nepřijetí ke studiu a těch je opravdu hodně.
Proto vám, můžeme nabídnout, že si můžete v kanceláři školy osobně vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí vašeho dítěte ke studiu nejdříve ve čtvrtek 18. června odpoledne až do 17.00 hod. a v pátek 19.6.2020 do 13 hodin.
S výhodou můžete přinést svou připravenou žádost o vydání tzv. nového rozhodnutí, do které na místě rukou doplníte číslo jednací rozhodnutí, které má být nahrazeno vydáním rozhodnutí nového. Celé řízení se tím urychlí.
"výsledky osmileté studium" Odkaz je již funkční!
Povinně rezervujeme 12 míst pro včlenění výsledků uchazečů v tzv. náhradním termínu. Určitě někteří z uchazečů nad pomyslnou dělící čarou odevzdají svůj zápisový lístek na jiné škole a v tabulce nastane pohyb. Proto má určitě smysl, abyste o podání žádosti o vydání nového rozhodnutí minimálně přemýšleli.
Náhradní termín přijímacího řízení bude 23.6.2020 a podle harmonogramu CERMATu budou výsledky sděleny školám v sobotu 27. června t.r.

Čekáme na výsledky přijímacích zkoušek do osmiletého studia

2020-06-16 16:40:22 - Mgr. Ivo Kocum

Letošní přijímací řízení je opravdu výlučné. Nejen, že se nekoná v dobu obvyklou = konec dubna, ale koná se v jednom jediném termínu, který je významně posunut do období, kdy střední školy vykonávají současně spoustu odsunutých, ale nezbytných činností.
Přílišná kumulace důležitých úkonů, u kterých víte, že na jejich výsledku nesmírně záleží, plodí příležitost k tomu, aby se začaly řetězit neúmyslné chyby.
Bohužel, i u nás došlo k organizačnímu incidentu. V jedné z učeben se dozírající pedagog spletl v určení délky doby testu a neúmyslně žáky připravil o 15 pracovních minut. Stejný problém se vyskytl na větším počtu škol, a tak se jeho řešení týká téměř 500 žáků.
Z rozhodnutí pracovní skupiny MŠMT a CERMATu musí dostat výše uvedení žáci možnost, aby se zúčastnili na základě dobrovolnosti zkoušek v náhradním termínu.
Znamená to, že ve výsledkové listině musíme ponechat volná místa na případné přijetí pro 12 našich dotčených žáků.
Z toho důvodu bude výrok Přijat(a)uveden pouze u 20 žáků.
Přijímací řízení bude dále probíhat naprosto běžným způsobem.
Ti, kteří z tabulky poznají, že jsou přijati by měli odevzdat ve lhůtě 5 dnů zápisové lístky, nebo alespoň sdělit, že zvolili jinou školu. Ti, kteří jsou v rozumné vzdálenosti pod „čarou přijetí“ mohou požádat ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení vyrozumění o nepřijetí o vydání tzv. nového rozhodnutí. Až budou vyhlášeny výsledky testů v náhradním termínu, včleníme je do, v tu chvíli platné tabulky, a budeme pokračovat tak, jak zákon umožňuje.
Tuto nepříjemnost jsme si nenaplánovali a moc se vám za ni omlouváme.
V tuto chvíli čekáme na doplnění výsledků od CERMATu, abychom mohli vyhodnotit data přijímacích zkoušek , stanovit pořadí a zveřejnit tabulku.
Buďte, prosíme, trpěliví.

Již známe výsledky přijímacího řízení do čtyřletého studia

2020-06-15 14:48:31 - Mgr. Ivo Kocum

a zveřejňujeme je s předstihem.
Vážení rodiče a adepti přijímacího řízení na naše gymnázium.
CERMAT splnil svůj slib a v pondělí 15. června, v průběhu dopoledne zpřístupnil výsledky.
Jakým způsobem se letos v přijímacím řízení postupuje je už všeobecně známo. Pro jistotu jsme základní informace přidali také do textu pod výsledkovou tabulku pro čtyřleté studium.
Nabízíme vám, že si můžete v kanceláři školy osobně vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí vašeho dítěte ke studiu hned v úterý 16. června odpoledne až do 17.00 hod. a celý den ve středu 17. června
S výhodou můžete přinést svou připravenou žádost o vydání tzv. nového rozhodnutí, do které na místě rukou doplníte číslo jednací rozhodnutí, které má být nahrazeno. Celé řízení se tím urychlí."výsledky čtyřleté studium" Odkaz je již funkční!
Podle našich zkušeností má smysl, abyste žádost o vydání nového rozhodnutí podali.

Ústní zkoušky společné a profilové částí maturitní zkoušky začínají v pondělí 15. června

2020-06-14 08:58:36 - Mgr. Ivo Kocum

Druhé pololetí tohoto školního roku zasáhlo nesmazatelně do studijních životů všech ročníků. Nejen žáci maturitních tříd budou mít na co vzpomínat.
Průběh prezenčních zkoušek bude mít standardní dramaturgii, kterou poznamenají hygienicko-epidemiologická opatření.
Platí klasické pravidlo - v učebně maximálně 15 osob. Pokud se pohybujete, je třeba mít nasazenu roušku. Vzdálenost mezi osobami minimálně 1,5m.
Pro zachování výše uvedených pravidel musíme počítat s přítomností více osob ze zkušební komise a také rezervovat místa pro případnou návštěvu kontrolních orgánů atd. Zkouška proto může být zpřístupněna jenom pro omezený počet žáků (maximálně 3 osoby) z předmaturitního ročníku.
I pro ně platí stejná pravidla jako pro ostatní osoby v místnosti z hlediska hygieny a vzdáleností a nezapomeňte také na dress code.
Přejeme našim maturantům úspěšné zdolání všech nástrah maturitní zkoušky.

Výsledky a klíče správných řešení didaktických testů

2020-06-09 07:34:55 - Mgr. Ivo Kocum

společné části letošní maturitní zkoušky jsou již veřejné. Cermat je publikoval na svých stránkách. Můžete si buď své řešení ověřit a nebo sami sebe vyzkoušet, protože jsou k dispozici i archivní "podklady".

Přijímací zkoušky do prvních ročníků studijních oborů našeho gymnázia jsou naplánovány a proběhnou

2020-06-05 13:54:24 - Mgr. Ivo Kocum

tak, že pozvaní adepti, kteří měli naši školu uvedenu na přihlášce ke studiu na 1. místě přijdou
v pondělí 8. června 2020, pokud se hlásili do čtyřletého studijního oboru,
v úterý 9. června 2020, pokud se hlásili do osmiletého studijního oboru.

Vše co potřebují vědět měli zapsáno ve zvacím dopise. (Měli jste tam přiložený i "formulář "Prohlášení ..."(ke stažení)). Přineste jej vyplněný s sebou!!!
Přejeme vám hodně úspěchů a málo nervozity.
Školu otevřeme až v 8.00 hodin. Upravte, prosíme, svůj příchod k budově a chování před ní tak, abyste maximálně dodrželi současné hygienické standardy.

Od 8. června 2020 nebudeme organizovat na půdě školy dobrovolné socializační aktivity!

2020-06-05 13:06:38 - Mgr. Ivo Kocum

Všichni jsme si toho všimli. Podstatné milníky, které provázejí každý školní rok a jsou i za normálních podmínek pro provoz školy náročné a zatěžující, se nám v souvislosti s pandemií COVID-19, nahrnuly do června.
V dopisu pana ministra školství z 25.5.2020 se ...připouští osobní přítomnost žáků nižších ročníků středních škol (skupiny do 15 žáků) ve školách od 8. června 2020 za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. Podstatné je, že vždy bude záležet na konkrétních podmínkách každé školy" ....
U nás nejsou podmínky příznivé.
V týdnu od 8. do 12. června otevíráme prostory naší školy pro přijímací řízení do čtyřletého a osmiletého typu studia. Zvládat budeme i související administrativu.
V týdnu od 15. do 19. června 2020 bude na našem gymnáziu probíhat společná a profilová část ústní maturitní zkoušky pro oba naše maturitní ročníky. V obou těchto týdnech je podstatná část pedagogického sboru těsně vázána ke škole, aby vůbec mohlo vše proběhnout. Zbývající vyučující se budou věnovat požadované distanční výuce.
Hlavní formou kontaktu mezi školou a žáky proto zůstává pro období následujících dvou týdnů stále distanční výuka.
Zvažujeme, a k tomu dostanete upřesňující informace, že kontakt škola žáci převedeme do osobnější formy v týdnu od 22. do 26. června.

Opravujeme údaj o lhůtě pro odevzdání ZL v našich průvodcích přijímacím řízením

2020-06-04 09:53:21 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a zákonní zástupci adeptů přijímacích zkoušek. Letošní školní rok je opravdu specifický. Snažíme se, abychom vám, kteří budete procházet úskalími přijímacího řízení, usnadnili život.
Ve změti měnících se údajů jsme v našich "PRŮVODCÍCH ...", tak dlouho a trpělivě dosazovali údaje nejnovější, až nám, naneštěstí, zůstal nezměněn, a tím pádem špatně, údaj o lhůtě, ve které je letos nutné odevzdat zápisový lístek vybrané škole, která dítě přijala.
Nahraďte si, prosíme, nesprávně uvedenou lhůtu 10 pracovních dnů novou a správnou lhůtou, která je teď zcela výjimečně kratší, a to pouze 5 pracovních dnů.
Moc se omlouváme za uvedení nesprávného údaje. Ve všech souborech je již údaj uveden správně.

Jdi na stránku: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [106]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz