Archiv novinek

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [106]

Hledáme nové kolegy/ kolegyně s vhodnými aprobacemi na doplnění sborovny od září 2020

2020-06-03 12:45:25 - Mgr. Ivo Kocum

Od nového školního roku potřebujeme doplnit pedagogický sbor o nové kolegy. Na plný úvazek využijeme učitele/ učitelku s aprobací BIO - CHE a rovněž na plný úvazek, ale jako zástup za MD, potřebujeme učitele/ učitelku s aprobací ČJL. Volejte GSM: 607 850 428 a pište na reditel@gcbrod.cz .

Cermat zveřejnil zadání didaktických testů z prvního i druhého dne

2020-06-03 09:15:53 - Mgr. Ivo Kocum

Didaktický test z matematiky a z anglického jazyka psali naši studenti v "pondělí 1. června 2020". Didaktický test z českého jazyka a literatury byl na pořadu dne v "úterý 2. června 2020."

Všichni jsou hladoví po informacích k přijímacímu řízení.

2020-06-02 16:33:02 - Mgr. Ivo Kocum

"Sdílený post na FB profilu školy"

CERMAT zveřejnil harmonogram, který vás informuje o aktivitách kolem maturit i přijímacích zkoušek

2020-05-28 08:50:08 - Mgr. Ivo Kocum

Co se kdy bude dít? Kdy budou zveřejněny výsledky, a kdy se dostanou na veřejnost zadání a kdy správná řešení maturitních didaktických testů či testů z přijímacího řízení? Odpovědi vám dává "PUBLIKAČNÍ KALENDÁŘ CZVV"

Tato informace je určena našim maturantům a CERMAT ji vydal 26.5.2020

2020-05-27 09:10:27 - Mgr. Ivo Kocum

Maturanti, které čeká zkouška z cizího jazyka, mohou při přípravě využít "nového průvodce" a stejně tak je myšleno na ty, kteří se připravují ke psaní didaktického testu z MAT či MAT+"Jak na test z MAT"
Doufáme, že vám tyto informace pomohou.

Zpráva z tisku ...

2020-05-26 14:06:16 - Mgr. Ivo Kocum

K této informaci je naše stanovisko poněkud zdrženlivé. Chtělo by se říci ... NO COMMENT..."článek v tisku"

Důležité informace - zvací dopisy k přijímacímu řízení byly rozeslány - přidáváme další informace

2020-05-22 13:49:33 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zákonní zástupci adeptů našich přijímacích zkoušek.
Letošní přijímací řízení je pouze jednokolové. Dnes jsme rozeslali zvací dopisy pouze pro ty žáky, kteří podali přihlášku ke studiu tak, že naše gymnázium bylo napsáno na prvním místě. Ze zvacího dopisu se dozvíte anonymní identifikátor svého dítěte a také důležité organizační pokyny k samotné zkoušce.
Předkládáme vám"vzory zvacích dopisů pro adepty " "čtyřletého studiua" a "osmiletého studia".
V souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19 došlo ve školství k velkému množství změn.
Zcela jistě proto uvítáte pomůcku ve formě aktualizovaného
"Průvodce přijímacím řízením 2020" "pro čtyřleté studium" a pro "pro osmileté studium".
Jednou z důležitých letošních změn je i to, že se letos nepodává odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke studiu, protože rozhodnutí ředitele je konečné.

Letos se bude místo odvolání podávat ve lhůtě do 3 dnů "Žádost o vydání nového rozhodnutí"
Odkazy již jsou funkční!

Žákům, kteří se k nám přihlásili původně "do druhého kola" sdělíme jejich anonymní identifikátor formou dopisu.

Od 18. do 25. května t.r. se řídíme MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM Ministerstva zdravotnictví

2020-05-18 08:44:42 - Mgr. Ivo Kocum

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
Vybíráme jenom tu část textu, která se nás bezprostředně týká
I.
S účinností ode dne 18. května 2020 od 00:00 hod. do 25. května 2020 do 0:00 hod. se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se zakazuje
1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami; zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost
a) žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy a účasti na závěrečné zkoušce, maturitní zkoušce nebo absolutoriu, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků.
atd.

Přijímačky bez obav: Balíček podpůrných studijních materiálů k přípravě na jednotnou přij. zkoušku

2020-05-14 08:47:00 - Mgr. Ivo Kocum

Národní pedagogický institut České republiky připravil na svém webu sekci s názvem"Přijímačky bez obav". Získáte spoustu užitečných informací a podpůrných materiálů.
Informace k přijímacím zkouškám ze strany MŠMT jsme obdrželi teprve včera v podvečer. Najdete je na "zde"

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2020

2020-05-08 10:23:00 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče i milí žáci - adepti přijímacího řízení pro příští školní rok 2020 - 2021.
Teprve ve čtvrtek 7. května odpoledne jsme dostali datovou schránkou skutečné znění vyhlášky o přijímacím řízení + spoustu dalších veledůležitých a hlavně závazných dokumentů k přijímacím zkouškám a maturitám. Pomalu se tím prokousáváme, protože zvláště směrem k přijímacímu řízení a jeho administrativě a právní stránce se toho mění hodně. Ze sdělovacích prostředků všichni víme, že...
v pondělí 8. června se budou konat jednokolové přijímací zkoušky do čtyřletého typu studia a
v úterý 9. června přijdou k přijímacím zkouškám adepti osmiletého studia.

Čas na vypracování testů se prodlužuje.
Časové rozvržení musí dodat CERMAT.
Určitě připravíme nějaký manuál pro rodiče i žáky.

Až budeme připraveni, dáme včas vědět formou zvacího dopisu. Pokud jste uvedli na přihlášce e-mailovou adresu zákonných zástupců pro komunikaci, pak vás oslovíme i elektronicky.

Připomínáme 75. výročí konce 2. sv. války a podpisu smlouvy o kapitulaci ve sborovně našeho gymnázia

2020-05-08 09:13:57 - Mgr. Ivo Kocum

Budova našeho gymnázia má významný podíl v dějinách konce druhé světové války. Pamětní deska na jejím plášti to jasně dokládá. 8. května 2020 si připomínáme 75. výročí konce této hrůzné etapy v dějinách lidstva a také podpis smlouvy o kapitulaci ve sborovně naší školy. V roce 2014 jsme oslavovali 95. výročí založení našeho gymnázia a do tehdy vydaného almanachu jsme tuto tématiku zapracovali. Almanach i se všemi články nabízíme k prostudování.
"Almanach k 95. výročí založení Gymnázia Český Brod"/95_almanach_titl.jpg

Už víme skoro všechno => určujeme termín maturitní zkoušky i její ústní části

2020-05-07 15:03:48 - Mgr. Ivo Kocum

Tisková konference MŠMT ve středu 6.5.2020 přinesla informaci o tom, že...
1. června 2020 budou maturanti psát didaktické testy z ANJ a MAT
2. června 2020 je na programu DT z českého jazyka a literatury.

Přesné časy zatím neznáme.
Po dohodě s ostatními gymnázii o vzájemné výměně předsedů zkušebních komisí stanovuji, že ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky v řádném termínu jarního zkušebního období tohoto školního roku budou na našem gymnáziu probíhat v týdnu od 15. do 18. června t.r.
Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

Kdy budou maturity a přijímačky??? - sledujte 6.5.2020 - 14.00 hod. tisková konference MŠMT

2020-05-06 13:17:31 - Mgr. Ivo Kocum

Nejlépe zřejmě bude, abyste naladili ČT24 a určitě to bude zajímavé.
Milí studenti.
Začíná "přituhovat". Jsme připraveni a v pondělí 11.5.2020 začínáme s prezenční konzultační přípravou žáků maturitních ročníků u nás ve škole. Vaše přítomnost na připravených hodinách je dobrovolná. Určitě bychom uvítali, abyste se svým vyučujícím do těchto hodin předem ohlásili a třeba nastínili směr, kterým by měla být konzultace vedena.
Je připravený univerzální rozvrh, podle kterého chceme fungovat v následujících dvou týdnech. (Pro ostatní ročníky stále běží distanční výuka ... tu nikdo nezrušil!!!)
V úplně posledním květnovém týdnu budou mít naši maturanti oficiální volno pro přípravu na maturitní zkoušku - tzv. "Svatý týden". Pokud ale budete chtít na konzultace přijít, jsme vám k dispozici. Stačí si to vyjednat s příslušným vyučujícím.
/Rozvrh_konzultace_maturanti_060520.JPG
Přejeme vám hodně zdraví a také sil do následujícího období

Než se pustíme do organizování dobrovolné přípravy maturantů, která by mohla začít od 11.5.2020

2020-05-04 13:53:33 - Mgr. Ivo Kocum

musíme zvládnout dost rozsáhlou administrativu.
První na řadě jsou "pravidla".
(zásady), která si, s využitím ministerského dokumentu, stanovujeme pro přítomnost maturantů ve škole my. Nesmíme zapomenout na nic, protože zodpovědnost za všechno - od hygienických patření až po vzdělávání leží výhradně na vedení školy. Čtěte, prosíme trpělivě, i když je toho sepsáno na 5 stránek. Dosavadní vývoj v dodržování ochranných opatření, která zcela běžně ctíme a dodržujeme, nás naplňuje optimismem, že to půjde i u nás.
Další "dokument". musí vyplnit ještě před vstupem do školy každý, kdo by se rád výuky zúčastnil. Toto je "nepodkročitelná" podmínka. Když každý, tak ... .
Právě připravujeme rozpis rozvrhu konzultací a dalších aktivit, které vás čekají.
Distanční výuka pro zbývající ročníky probíhá i nadále, takže vytvoření rozpisu není úplně jednoduché. Buďte trpěliví.

Obdrželi jsme od MŠMT metodiky otvírání škol

2020-05-03 09:45:49 - Mgr. Ivo Kocum

Milí studenti.
Distanční výuka, bez možnosti osobních kontaktů a sociálních vazeb, probíhá už zatraceně dlouho. Víme jak moc je to náročné období pro vás - studenty a sami na sobě cítíme, že ani pro pedagogy to není období oddychu.
Někdo tráví při zpracování zadaných úloh sotva dvě hodiny denně a pro některého z jeho spolužáků z té samé třídy je to těžká dřina. Neustále se od sebe navzájem kantorská i žákovská skupina učí.
Žádáme vás proto, abyste nepolevovali ve svém úsilí, byli pečliví a trpěliví.
V médiích se objevují informace o rozvolňování omezujících opatření, tušíme i některé posuny v termínech akcí, které musíme zvládnout do konce školního roku. Pro vedení škol se jedná o pouť hodně dobrodružnou stezkou.
MŠMT poslalo v sobotu 2.5.2020 v podvečer do mailboxů ředitelů škol "metodiky otevírání škol". Moc času na realizaci velkého množství opatření, která musíme splnit, nemáme. Některá opatření šlo předjímat u jiných jsme trochu zaskočeni. Určitě se s nimi vyrovnáme a od pondělí 11. května budeme připraveni se prezenčně setkávat s našimi maturanty (na základě dobrovolnosti), abychom pro ně zintenzivnili přípravu na maturitní zkoušku.
MŠMT v médiích informuje i o obdobné možnosti pro žáky 9. tříd ZŠ a jejich možných kurzech pro přípravu na jednotné přijímací zkoušky. Našich kvartánů se toto opatření netýká.
Distanční výuka ostatních ročníků bude dále pokračovat.v již nastaveném režimu. Čekejte v blízké době upřesňující informace Snažte se, podobně jako my, zachovávat pozitivně laděnou mysl.

Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

Jdi na stránku: [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [106]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz