Archiv novinek

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] ... [106]

Druhé pololetí končí pro maturitní ročníky hodně netradičně

2020-04-30 08:20:49 - Mgr. Ivo Kocum

Jejich klasifikaci uzavíráme podle interní směrnice ředitele školy č. 102 ve dvou termínech.
K 30.4.2020 do 18 hodin uzavíráme klasifikaci v předmětech, ze kterých studenti nematurují a
k 7.5.2020 uzavíráme klasifikaci v předmětech maturitních + navázaných seminářích.
Klasifikujeme s využitím nové vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 "o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020".
Tímto plníme úkol, který řediteli školy vyplývá z § 4 této vyhlášky.
Podle této vyhlášky budou v červnu klasifikováni i žáci všech ostatních ročníků. POZOR! Jenom pro maturanty platí, že letos nemohou propadnout. Z vyhlášky plyne, že klasifikovány jsou i tzv. výchovy.

Směrnice ŘŠ k určení základních podrobností k uzavření 2. pololetí pro 8A8 a 4A4 a harmonogramu MZ

2020-04-27 12:50:28 - Mgr. Ivo Kocum

Milí maturanti a široká veřejnosti.
Vzhledem k časové tísni a množství povinností, které je nutno pro bezvadný chod maturitních zkoušek zařídit, vydal ředitel školy interní směrnici č. 102
"Uzavření 2. pololetí a pokyny k organizaci MZ na Gymnáziu Český Brod ve školním roce 2019/2020". Jsme si vědomi výjimečnosti situace, ve které jsme nuceni přijmout alespoň nějaké rozhodnutí, když oficiální rozhodnutí nepřicházejí. Pokud dojde ke změnám, které nám MŠMT a nebo zřizovatel vnutí, pak tuto směrnici předěláme.
Domníváme se, že by červnová situace mohla vypadat např. takto:/cerven_2020.jpg

V sekci důležité dokumenty najdou maturanti"další materiály".

Informace k přijímacím zkouškám přicházejí postupně a někdy ani moc nepotvrzují předchozí vyjádření

2020-04-19 13:48:33 - Mgr. Ivo Kocum

Stačí se podívat na nedávno zmíněný harmonogram uvolňování opatření pro školství, který vláda publikovala a termíny si přepočítat podle kalendáře. Přijímací zkoušky budou!!! Podrobnosti k tomu určitě ještě nějaké přijdou.
Přijímací zkoušky začátkem června? Jenomže to mají být maturity. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky někdy napsat musíme a musí to být před ústními maturitami.
Při přípravě k jednotné přijímací zkoušce na osmiletá gymnázia můžete využít průvodce řešením ilustračního testu

Vláda rozhodovala o dalším postupu ve školství až do konce školního roku

2020-04-15 13:33:58 - Mgr. Ivo Kocum

Vyjádření jsou spíše obecná. Na tiskové konferenci zazněla určitá zlomová data a po nich vždy následuje určitá akce./MSMT_COVID.JPG
Zoufale nám schází podrobnosti a větší určitost ve vyjádřeních. To vše snad časem dorazí. Bez prováděcích vyhlášek neumíme dát odpovědi na oprávněné otázky.
Zatím víme spolu s vámi, že .... MATURITY BUDOU, a že BUDOU I PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY!
Kvalifikovaným odhadem tušíme, že maturity přijdou po prvním červnu, a tušíme, že to bude dříve než termín pro přijímací zkoušky.
Distanční výuka pro nematuritní třídy bude probíhat až do konce června t.r.

Budeme také ctít velikonoční prázdniny.

2020-04-04 14:03:14 - Mgr. Ivo Kocum

Milí studenti i kolegové.
Poněkud zvláštní stav vzdělávání se prodlužuje a dost dobře nikdo neumí odhadnout, kdy tato situace skončí. Pokračuje distanční výuka, obě strany - žactvo i kantoři si už našly snad optimální komunikační platformy a začaly zvládat i způsob komunikace. Nikdo nikoho z nás k tomu nikdy nepřipravoval, situace prostě nastala, a tak se s ní "pereme" a snad nám to i jde.
Není žádným tajemstvím, že tento způsob výuky si žádá od každého daleko více času.
Požádal jsem proto členy profesorského sboru, aby mysleli také na odpočinek a regeneraci.
Všichni učíme jako o život, jakoby se vlastně nic nedělo a vy - naši žáci, s námi spolupracuje možná ještě intenzivněji, než když sedíte proti nám v lavicích.
Upozorňuji proto, že ve čtvrtek 9. dubna jsou oficiální velikonoční prázdniny. Velký pátek připadá na 10. dubna a Pondělí velikonoční také není pracovním dnem. Dopřejeme žákům i pedagogům v době Velikonoc zasloužené volno. Obě strany si jej zaslouží.
Užijte si dny volna jak jen nejlépe to je v této době možné.
Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání a ukončování studia je na světe

2020-03-28 17:37:26 - Mgr. Ivo Kocum

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, vyšel ve Sbírce zákonů. V současné chvíli probíhá na MŠMT příprava prováděcích vyhlášek. Po jejich vydání Vás budeme informovat o konkrétních organizačních a technických podrobnostech. Do té doby, prosím, mějte trpělivost.
Stránky MŠMT uvádějí více

Alespoň něco funguje podle pravidel - změna času na tzv. čas letní

2020-03-28 17:28:52 - Mgr. Ivo Kocum

V noci ze soboty 28. na neděli 29. března 2020 tradičně posuneme ručky na hodinách o jednu hodinu dopředu. Víkend je sice kratší, ale školskou veřejnost tato změna nijak bolestivě nezasáhne.

Ve stavu legislativní nouze se změnily i zákonné podmínky maturitních a závěrečných zkoušek

2020-03-26 10:53:26 - Mgr. Ivo Kocum

Milí rodiče, studenti, kolegové a příznivci školy.
I maturitní zkoušky doznaly včerejším jednáním Senátu razantní změny. I tyto změny odpovídají výjimečnosti situace nejen z pohledu termínu jejich konání. K tomu, aby novinky vystoupily i s podrobnostmi na veřejnost opravdu raději počkáme až na prováděcí vyhlášku z MŠMT.
Všichni jsme v předstihu ze sdělovacích prostředků jakési náznaky změn registrovali, ale po včerejším jednání máme i my spoustu otázek, na které si neumíme jednoznačně odpovědět bez opory v zákonech.

Ve stavu legislativní nouze se změnily i zákonné podmínky přijímacího řízení

2020-03-26 10:45:20 - Mgr. Ivo Kocum

Milí rodiče, studenti, kolegové a příznivci školy.
Včerejším jednáním Senátu došlo k razantním změnám, které už jen tak jak jsme měli možnost do nich nahlédnout odpovídají výjimečnosti situace. K tomu, aby novinky vystoupily i s podrobnostmi na veřejnost raději počkáme až na prováděcí vyhlášku z MŠMT.
Sami máme spoustu otázek, na které si neumíme jednoznačně odpovědět bez opory v zákonech.
Je jisté, že přijímačky budou jednokolové a žáci je budou konat na té škole, kterou si zapsali jako první v pořadí. Testy vyhodnotí CERMAT a nasdílí je i pro školu uvedenou ve druhém pořadí.Víc neprozradíme.

Zvýšila se věková hranice dítěte pro nárok na ošetřovné (až 13 let)

2020-03-26 10:25:45 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče.
Po včerejším projednání balíčku zákonů projednal Senát ve stavu legislativní nouze i záležitost ošetřovného. Podpis pana prezidenta bude nejspíše jenom formální záležitostí.
Pro nás se jedná o novou situaci, protože budeme podle tohoto zákona vystavovat rodičům žáků z nižšího gymnázia potřebné potvrzení.
Novinky v přehledné podobě

Útlumový režim v budově školy

2020-03-25 14:08:17 - Mgr. Ivo Kocum

Útlumový režim v budově školy znamená, že budovu vytápíme podstatně úsporněji, než když jsou v ní žáci. Budova je pro veřejnost uzavřena, ... ale přesto
v budově funguje kancelář, přítomen je ŘŠ i ZŘ a vedou si svou agendu
provádíme údržbářské práce, aby všechno bylo funkční a nejlépe jako nové až se do školy vrátíte.
Standardně jsme zde od 8.00 do 12.00 hod., ale jednání si raději předjednejte
V pátek 27.3.2020 proběhne kolaudace stavebních aktivit, které nás provázely od přípravné fáze celých 5 let. Budeme se loučit s projektem "Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod" a hlavně musíme dovést do vítězného konce i otázku jeho financování
Už abychom měli zase otevřeno bez omezení

Vzkaz ředitele školy

2020-03-25 13:52:40 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče, žáci i kolegové.
Nastoupili jsme po prázdninách do opravdu zvláštních podmínek, které jsme si určitě nikdo z nás nepřál.
Všichni se učíme zvládnout nástrahy distančního výuky a všem nám schází osobní kontakt.
Chtěl bych vám všem poděkovat za přístup, vstřícnost, smysl pro spolupráci i empatii, kterou projevujete. Přišla výzva a my jsme ji přijali.
Naše spolupráce distanční formou bude muset ještě nějakou dobu pokračovat. Odhady jak dlouho může vše trvat jsou spíše věštecké. MŠMT přišlo s vizí jak by mohlo školství dále postupovat. Známe základní varianty a tento školní rok bude ve svém průběhu a hlavně zakončování zvláštní, protože dostane speciální zákonnou úpravu.
Sledujte, prosíme, informace na webu i FB profilu školy, plňte zadané úkoly, které pro vás vyučující připravují, komunikujte s nimi.
Myslete také na své zdraví, noste roušky a dodržujte podmínky a normy, které vláda stanovila. Úkoly z tělesné výchovy vám neposíláme, tak se snad i trochu hýbejte.
Hlavně si zachovejme optimismus.
Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

Tisková zpráva MŠMT k organizaci maturitních a přijímacích zkoušek

2020-03-24 12:10:49 - Mgr. Ivo Kocum

Tisková konference ministra školství ČR v pondělí 23.3.2020 odpoledne přinesla nový pohled na to jak budou nejspíše organizovány tradiční události všech školních roků. Maturitní zkoušky i přijímací zkoušky odjakživa byly jistotou. Letos se, i když to rozhodně není naše přání, musí přizpůsobit neblahým okolnostem.
Co to v praxi znamená?
Budeme doufat, že parlament ještě situaci zváží i z hlediska toho co je vůbec možné po učitelích chtít. Rozhodně není dobrým nápadem, aby šly přijímací zkoušky a maturitní zkoušky za sebou jenom s týdenním odstupem. I myšlenka, že didaktické testy si budou učitelé ve školách opravovat sami, by snad měla být trochu více analyzována.

Všichni žáci i vyučující školy jsou zaregistrování v databázi nakladatelství FRAUS

2020-03-20 12:15:29 - Mgr. Ivo Kocum

S vaším přihlášením (žákovským ani kantorským)by neměl být žádný problém.
Při samostatném přihlašování se vám má objevit odkaz na formulář, který je třeba vyplnit: Po vyplnění přijde mail s potvrzením - google formulář, kde si můžete prohlédnout své odpovědi, které jste zadali. Cca za den od vyplnění přijde aktivační mail, který vás bude dále instruovat ke stažení čtečky do počítače. Po stažení se čtečka musí v počítači instalovat a dále jsou dostupné učebnice ke stažení.
Všechny postupy jsou pečlivě popsány v mailu, který vám od nich dorazí.
Přihlášení do učebního prostředí FRED mají aktivované všichni vyučující. Mají i pravomoc vytvářet a zařazovat si svoje třídy, skupiny i žáky.
Tak ať vás to učení baví a ať se také daří.

Příprava na jednotnou přijímací zkoušku z domova

2020-03-19 07:47:49 - Mgr. Ivo Kocum

Žáci, kteří se připravují na jednotnou přijímací zkoušku z domova, ale i jejich učitelé a rodiče, kteří jim při přípravě pomáhají, mohou využít informace, dokumenty a desítky testů, které jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Jak to bude s termíny maturitních písemek a přijímacích zkoušek se nejspíše dozvíme v příštím týdnu.

Jdi na stránku: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] ... [106]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz