Archiv novinek

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] ... [106]

Název: Rozjíždíme distanční elektronickou výuku

2020-03-16 12:16:00 - Mgr. Ivo Kocum

Pomůcky:
1)Každý bezpodmínečně potřebujete funkční e-mailovou adresu na naší doméně. (syntaxe prijmeni.jmeno@gcbrod.cz)
Pokud jde zapomněli své heslo - ihned kontaktujte pí prof. Rahmovou, která vám heslo změní podle vašeho návrhu.
2)Základní funkční počítačová sestava s připojením k internetu, scanner, tužka, papír, sešity, klasické učebnice + další doplňková literatura atd.
3)Web Nakladatelství FRAUS, které vám v rámci své obrovské filantropie poskytne elektronické učebnice zdarma. DĚKUJEME /FRAUS_zaci.JPG
4)URL dalších internetových zdrojů vám sdělí vyučující.
Teorie:
Výuka bude probíhat v interakci. Vaše zpětná vazba k vyučujícím je nutná. Vyučovaná témata v jednotlivých předmětech zapisujeme zcela běžně podle vašeho rozvrhu do třídní knihy.
Budete dostávat úkoly, odevzdávat úkoly a dostávat známky. Závaznou periodou pro splnění úkolů je jeden týden.
Postup:
Interakci očekávejte těmito třemi základními způsoby komunikace, ale jsou i další možnosti.
1) Využití aplikace classroom, která je součástí našich G-Suite
2) Využití obousměrné e-mailové komunikace (výhradně na školních e-mailech)
3) Využitím komunikačního systému KOMENS v Bakalářích
dále např. smluvené relace prostřednictvím SKYPE, videokonference v určených prostředích (např. i FRED od FRAUS, nebo Google), e-learning, webináře atd..
Zpracování
To, jakou formu učitel pro distanční výuku zvolí, závisí jenom na něm a také na jeho vyučovaném předmětu.
Ocitli jsme se ve zcela nové situaci. Zájem nás - pedagogů a vás - našich studentů je jistě společný. Výuku chceme zvládnout alespoň tak dobře, jakoby nás netrápily žádné nežádoucí vlivy.
Budova školy je po celé toto mimořádné období pro veřejnost uzavřena
Vyučující pracují metodou "home office" a využívají svého domácího počítačového zázemí. Naštěstí nemusíme řešit výpadky výuky v souvislosti s případnou nařízenou karanténou.
Závěr:
Dílčí vyhodnocení efektivnosti práce uděláme s týdenní periodou.

Vláda vyhlásila kvůli koronaviru nouzový stav na celém území republiky!

2020-03-12 21:19:26 - Mgr. Ivo Kocum

Trvat má prozatím třicet dnů. /Nouzovy_stav.jpg
Co to v praxi znamená?
Co můžete v této souvislosti čekat po prázdninách od nás? ... Žádné slitování
Najdeme všechny možné cesty k tomu, abychom k vám dostali elektronickou cestou zadání úkolů a také, abychom je elektronickou cestou vybírali a hodnotili.
30 dnů nouzového stavu zasahuje až do dubna, a to nás čekají maturitní písemky, přijímací zkoušky i další radosti studentského života. Nemůžeme si dovolit ztrácet čas.
Prověřte si zatím svá internetová připojení a buďte, prosíme, připraveni, aby naše distanční spolupráce mohla začít a úspěšně probíhat.

Počítáme s tím, že se i nás týkají rozhodnutí Bezpečnostní rady státu - DOPLNĚNO!!!

2020-03-10 11:46:52 - Mgr. Ivo Kocum

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Od zítra tedy děti nemají chodit do školy. Přesné pokyny pro školy a školská zařízení budou komunikovány v průběhu dne.
Naše škola je stále v prázdninovém režimu a až do konce týdne můžete čekat na naše pokyny.
Z analýzy textu vyplývá, že zaměstnanců se nařízení netýká. POZOR!!! NIC SE NEMĚNÍ NA TOM, ŽE SE PO PŘÍPADNÉM NÁVRATU Z ITÁLIE MUSÍ ZAMĚSTNANCI PODROBIT 14 dní KARANTÉNĚ!!!
DOPLNĚNO dne 10.3.2020 v 16.00 hod.V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 Vám sděluji, že jeho text a zároveň infolinka ke koronaviru jsou zveřejněny na: webových stránkách Středočeského kraje.

Asi bychom si uměli představit i lepší zprávy. Při návratu z Itálie je povinná karanténa 14 dní

2020-03-06 16:35:49 - Mgr. Ivo Kocum

Úplně čerstvé informace přebíráme z www.seznam.cz, kde v článku Česko má 18 nakažených. Kdo se vrátí z Itálie, musí zůstat v karanténě najdete i tuto chronologii událostí z pátku 6.3.2020.
14:50 hod. Při porušení pravidel karantény hrozí pokuta až 3 miliony korun
14:48 Povinná karanténa pro každého po návratu z Itálie
Lidé s trvalým pobytem v Česku, kteří se od soboty vrátí z Itálie, musí tuto skutečnost oznámit bez osobního kontaktu lékaři. Lékařům ministerstvo nařídilo, aby u všech těchto lidí rozhodli o dvoutýdenní karanténě, uvedl premiér Andrej Babiš. Podle vlády je aktuálně v Itálii asi 16 500 Čechů.

Jarní prázdniny 2020 => Prázdninový provoz školy

2020-03-05 10:58:59 - Mgr. Ivo Kocum

Jarní prázdniny připadají v tomto školním roce pro naši lokalitu do období od 9. března do 13. března.
Škola je pouze temperována. Proto je provoz kanceláře omezen na dobu od 8.00 do 12.00 hod. Pracovnice mají za úkol konat i různé služební pochůzky. Svou návštěvu si telefonicky předjednejte.
V budově a kolem ní pokračují stavební práce.
Ředitelský pokyn pro ty, kteří vycestují na dovolenou do zahraničí, resp. do destinace, která může být výhledově spojena s výskytem koronaviru, již znáte.
Moc vám přejeme, abyste si dny volna užili, a aby všechna požadovaná opatření byla skutečně jenom preventivní a dobře splnila svou funkci.

Pátek 6. března = tzv. ředitelský den

2020-03-05 10:40:35 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení studenti a vy všichni, kteří se zajímáte o život našeho gymnázia.
Ředitel školy využil svého práva a vyhlásil dne 6. března 2020 z provozních důvodů v Gymnáziu, Český Brod, Vítězná 616 volný, tzv. ředitelský den. To vše je v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů i s vědomím zřizovatele.
Budova školy bude otevřena od 8 do 12.00 hod. Své návštěvy si, prosíme, předjednejte telefonicky.
Všichni žáci mají odhlášený oběd!

Maturitní ples se koná ve čtvrtek 5.3.2020

2020-03-05 10:13:46 - Mgr. Ivo Kocum

v Kulturním domě Kolín od 19.00 hod./Maturitni_ples_2020.jpg

Jarní prázdniny a COVID-19 ... Řídíme se oficiálními informacemi a také selským rozumem.

2020-03-02 09:21:03 - Mgr. Ivo Kocum

Oficiální POKYN ŘEDITELE ŠKOLY.DOPLNĚNO dne 5.3.2020
Milí žáci, zákonní zástupci i kolegové.
Máme k dispozici úplně stejné množství a stejnou kvalitu informací k výskytu tzv. "koranoaviru", jako máte vy.
Domníváme se, že není důvod k žádné panice. Selský rozum velí, že by bylo lépe nepokoušet štěstí a zasaženým oblastem se při volbě destinace pro lyžařskou dovolenou raději vyhnout.
Stále čerstvé informace do svých webových stránek doplňujeMinisterstvo zdravotnictví.
Pokud se svobodně rozhodnete, že na dovolenou i za těchto podmínek odjíždíte, pak, dodržte, prosíme, pokyn, podle kterého budete po návratu do ČR nejprve kontaktovat územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště. Tam obdržíte pokyny. Teprve potom mohou vaše kroky směřovat do školy.
Ve vašem vlastním zájmu uchovejte ve svém mobilním telefonu záznam, který prokazuje, že jste po návratu z dovolené skutečně byli s pracovištěm krajské hygienické stanice v kontaktu. (Jde o tzv. protokol hovoru, který v telefonu zaznamená jak volané číslo, tak i časový údaj kdy hovor probíhal a jak dlouho hovor trval.)

Státní zdravotní ústav - informační pomůcka (Covid - 19)

2020-02-28 14:32:19 - Mgr. Ivo Kocum

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid - 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:
1. k dnešnímu dni (28.02.2020) nebyl ve Středočeském kraji ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru,
2. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
3. v případě, že se budete vracet do školy po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ihned po návratu kontaktujte územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.
Informační leták vydal Státní zdravotní ústav.
/Letak_COVID_19.jpg ... verze ve formátu pdf.

Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce 2020

2020-02-13 07:56:42 - Mgr. Ivo Kocum

byly zveřejněny na stránkách CERMATu. Můžete je použít pro přípravu.Ilustrační testy

Pátá schůzka studentského parlamentu se sešla ve středu 5.2.2020

2020-02-07 16:04:31 - Mgr. Ivo Kocum

Zápis z 5. jednání Studentského parlamentu 5.2.2020 obsahuje celou řadu zajímavých bodů, které se týkají aktuálního chodu školy.
Přejeme vám příjemné čtení.

Jak postupovat při osobním doručování přihlášek ke studiu

2020-02-07 15:16:14 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zákonní zástupci našich budoucích žáků. Přihlášku ke studiu k nám můžete doručit i osobně. Pokud si budete přát, abychom vám její doručení potvrdili, přineste si s sebou již hotovou kopii, na kterou vám v úředních hodinách sekretariátu potvrdíme její zaregistrování.
Sekretariát je v 1. patře naší budovy a je vám k dispozici od pondělí do čtvrtka v čase 7.35 až 15.15 hod. V pátek sekretariát funguje od 7.35 hod. do 13.00 hod.
Příjem přihlášek pozvolna začíná.Počty přihlášek jsou tomu odpovídající = přijali jsme řádově jednotky přihlášek. :-)

Všechny informace pro zájemce o studium na našem gymnáziu jsou již na správném místě

2020-01-31 22:39:54 - Mgr. Ivo Kocum

Nejdůležitější je, samozřejmě, dokument, "Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro nový šk.rok 2020-2021 a stanovená kritéria", kterým ředitel školy stanovuje jasné podmínky, kterými se řídí škola i všichni uchazeči.
Informací máme pro vás na podstránce "Zájemce o studium" (viz horní pásek menu) daleko více. Doporučuje např. prostudování průvodce přijímacím řízením pro oba typy studia, kde jsou podrobně popsány jednotlivé fáze přijímacího řízení a ke stažení nabízíme také předvyplněné přihlášky ke studiu.
Těšíme se na šikovné zájemce o studium.

Provoz školy v době jednodenních pololetních prázdnin 31. ledna 2020

2020-01-30 15:31:09 - Mgr. Ivo Kocum

Výpisy z pololetních vysvědčení jsme vydali ve čtvrtek 30.1.2020. Tento den byl byla také poslední příležitost, kdy mohli studenti posledních ročníků odevzdat seminární práce.
V pátek 31.1.2020 stále běží i práce na stavbě, takže podkrovní prostor zaplňují sádrokartonáři a vzduchotechnici. Okolo budovy pracuje těžká technika, která zahrnuje a hutní hluboké výkopy. Parta dlaždičů vylepšuje rozbité komunikace v areálu školního dvora.
Budova je otevřena od 8.00 do 12.00 hod. Případná úřední jednání si raději telefonicky předjednejte.
Přejeme vám, abyste si hezky užili prodloužený víkend.

Ve středu 29.ledna máme další filmovou noc - téma "Vzdělávání a kam směřuje?"

2020-01-29 14:46:29 - Mgr. Ivo Kocum

Přijďte se i vy podívat a aktivně se zapojte do očekávané diskuze. Pozvali jsme i významné hosty.
/Film_noc_leden_2020.jpg ... /Film_noc_Bob_Kartouz_290120.jpg ... /Film_noc_Viktor_Rene_Shilke_290120.jpg
Začínáme v 17 hodin a končíme kolem půlnoci.
Prvním hostem je Bob Kartous, autor knihy No future. Bob Kartous je součástí společnosti EDUin a pozván je také Viktor René Schilke, který je studentem 1. střední scioškoly a je předsedou Česká středoškolská unie, která od roku 2013 zastupuje a hájí zájmy českých středoškoláků ve vztahu k ministerstvu školství a dalším rozhodovacím činitelům. Zastupují přes 30 000 studentů a 150 škol v celé České republice.
Těšíme se na vás

Jdi na stránku: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] ... [106]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz