Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] ... [97]

Oficiální výsledky přij zkoušek do prvních ročníků čtyřletého a osmiletého studia - šk. r. 2018-2019

2018-05-02 14:23:21 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímacích zkoušek na naše gymnázium.
Předkládáme vám přehledně zpracované ty nejlepší výsledky, kterých dosáhli uchazeči v obou možných termínech přijímacího řízení z každého testovaného předmětu, pro svou zvolenou délku studia.
V médiích byly zmíněny zmatky v přidělení bodů u jedné z úloh testu z ČJL ve druhém kole pro osmileté studium. CERMAT pak provedl v rekordním čase přepočty výsledků.
Ujišťujeme vás, že se uvedené přepočty výsledků nedotkly žádného z našich adeptů. Ti, kteří byli podle našeho vyhodnocení k přijetí již v pátek 27. dubna odpoledne, zůstali přijatými a nikdo z nepřijatých se neposunul mezi přijaté.
Pod těmito odkazy naleznete: Výsledky adeptů čtyřletého studia, a Výsledky adeptů osmiletého studia.
U každého z adeptů je i výrok zda byl adept zkoušky ke studiu přijat.
Blahopřejeme vám, kteří máte ve svém řádku radostnou informaci.
Vy, kteří nejste příliš hluboko pod pomyslnou dělící čarou, nebuďte smutní. Je rozumné, ve lhůtě 3 pracovních dnů, podat odvolání proti nepřijetí. Tato lhůta vám začíná běžet od chvíle, kdy dostanete od nás doporučený dopis s negativní informací.
Mnozí z těch, kteří skončili před vámi, možná odevzdají ve lhůtě 10 dnů svůj zápisový lístek na jiné škole než u nás, a vy, pokud u nás bude vaše odvolání, projdete tzv. autoremedurou. Je tedy možné, že vás přijmeme vlastním opravným rozhodnutím.
Víme, že to všichni přijatí vědí, ale opravdu jim od nás žádný doporučený dopis, který by potvrzoval přijetí na naše gymnázium, nepřijde!!!!
Lhůta pro podání zápisového lístku začíná běžet od okamžiku zveřejnění údajů!!!
Rozložení dnů na počátku května t.r. není pro rozesílání doporučených dopisů optimální. Rozhodli jsme proto, že v letošním roce rozešleme poštou všechna negativní rozhodnutí těm účastníkům, kteří je mají obdržet, v pondělí 7.5.2018.

Závada není u nás - GoogleChrome nechce bezpečnostní certifikát a Bakaláři se proto hned nezobrazují

2018-05-02 12:38:38 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení uživatelé našeho webu.
Reagujeme na informaci, že se některým z vás nedaří dostat do naší aplikace Bakaláři na webu, kde obvykle sledujete záležitosti kolem klasifikace.
Problém vzniká, s největší pravděpodobností jenom těm z vás, kteří používáte jako internetový prohlížeč GoogleChrome.
Další prohlížeče - např. Internet Explorer, MicrosofEdge, Seznam, atd. naši podstránku s aplikací Bakaláři zobrazují zcela normálně.
V překladu do "srozumitelné češtiny": GoogleChrome si "nerozumí s bezpečnostním certifikátem", kterým máme naši stránku zabezpečenou.
Naše stránka je OK.
Používejte, prosíme, jiné prohlížeče než GoogleChrome.

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2018

2018-05-01 21:34:18 - Mgr. Ivo Kocum

-didaktické testy a písemné práce se budou řídit podle těchto harmonogramů:MZ18/JZ_2018_St_Ct.jpg MZ18/JZ_2018_Pa_St.jpg

Rádce studenta - 24 stránek informací k průběhu maturitní zkoušky v jarním období 2018

2018-05-01 15:25:49 - Mgr. Ivo Kocum

Milí zájemci o to jak probíhají maturitní zkoušky. CERMAT dává k dispozici soubor Žákovský průvodce maturitní zkouškou pro jarní zkušební období 2018,
který vás naučí porozumět tomu jak to u maturitní zkoušky funguje.

Sdělení MŠMT k přijímání žáků do 1. ročníku osmiletých gymnázií v 1. kole přijímacího řízení

2018-04-30 11:49:27 - Mgr. Ivo Kocum

Dále zaznamenané sdělení MŠMT, které jsme obdrželi dnes dopoledne se nás vůbec netýká.
My jsme výsledky nezveřejnili hned v pátek odpoledne, takže u nás bude vyhlašování výsledků bez problémů.
PRZK18/Sdeleni_ MSMT_ k_ prijimani.JPG
Sdělení má cenu pro ty z vás, kteří jste na druhé škole viděli výsledky přijímacího řízení publikované hned v pátek 27.4.2018 do 16.34 hod.

Přijímací řízení do víceletého gymnázia ... Co k tomu napsat......???

2018-04-28 08:27:41 - Mgr. Ivo Kocum

Stalo se to, co se stalo.
Rodiče i děti v nejistotě, v přijímačkách na gymnázia je chyba. Je to průšvih, říká ministr
V pátek 27.4.2018 odpoledne jsme již měli vše hotové. V 16.34 hod. přišel e-mail od CERMATu, abychom nic nepublikovali, atd.
Naštěstí jsme nedali údaje veřejnosti, protože jsme to ani neplánovali, takže se nemáme za co omlouvat.
Stejně je nutné dát podle správního řádu účastníkům řízení čas na nahlížení do spisu (!ne do připravené výsledkové tabulky!) ještě před vydáním rozhodnutí.
Buďte, prosíme, trpěliví. Jiné údaje, než ty, které dostaneme, zpracovat nemůžeme.
Na zpracování si dáme záležet a uděláme tak se vší zodpovědností, aby nebyl nikdo poškozen. Tabulky s výsledky se dočkáte ve středu 2.5.2018 odpoledne (máme čas až do půlnoci).

Na našem profilu zadavatele je vypsána další podlimitní veřejná zakázka

2018-04-27 00:17:22 - Mgr. Ivo Kocum

na akci Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod , která bude financována z OPŽP (Operační Program Životní Prostředí).
Tato akce zasáhne do života školy na dlouhou dobu (červen 2018 - říjen 2019) a bude řešit veškeré stavebně - technické změny o kterých byla prezentace, na které jste mohli být ve středu 25.dubna odpoledne.
Otevírání obálek bude 16.5.2018.

Ve čtvrtek 19.4.2018 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na realizaci veřejné zakázky

2018-04-27 00:06:12 - Mgr. Ivo Kocum

malého rozsahu na akci: „Havarijní stav střechy školní vily Gymnázia Český Brod č.p. 990“. Komise posuzovala a hodnotila celkem tři předložené nabídky. Rozhodujícím kritériem byla ekonomicky nejvýhodnější cena.
Ředitel školy byl pověřen, aby podepsal s vítěznou firmou smlouvu o dílo.
Podrobnosti k zakázce jsou k prohlédnutí na našem profilu zadavatele na URL: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_83.html

Je třeba připravit a realizovat volby členů školské rady - dopis rodičům a zletilým studentům

2018-04-25 16:02:19 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče – zákonní zástupci nezletilých žáků a vážení zletilí studenti našeho gymnázia.
Nastal čas, kdy je třeba připravit a realizovat volby členů školské rady Gymnázia Český Brod pro další volební období.
Podrobnosti o celé problematice tématu školská rada najdete v dopise, který jsme pro vás připravili.
Žádáme zájemce z řad rodičů a plnoletých studentů, aby se do pondělí 4. 6. 2018 přihlásili se svou kandidaturou na email skolskarada@gcbrod.cz .
Těšíme se na spolupráci.

Středa 25. dubna odpoledne - prezentace k nadcházejícím stavebně technickým úpravám budovy

2018-04-25 11:38:10 - Mgr. Ivo Kocum

Rádi vás uvítáme v učebně č.2 v přízemí naší školní budovy.
Začínáme v 17.00 hod. a těšíme se na vás.
img/2018/Plakat_Prezentace_OPZP_2018.jpg Odkaz na akci na FB profilu školy https://www.facebook.com/events/2023939957855389/

Breaking news II

2018-04-22 20:18:24 - Mgr. Ivo Kocum

Náš oktaván Břetislav Hájek obsadil 2. místo v národním finále Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti a kvalifikoval se do letní přípravy na evropské finále ECSC 2018.
Účastníků bylo 6000, takže s radostí a hrdostí Břéťovi gratulujeme.
V mailu jsou zaznamenána i tato sdělení:
Základní informace o finále včetně výsledkové listiny jsou zde:https://www.kybersoutez.cz/finale.html
Tisková zpráva z finále soutěže je k dispozici zde: https://www.kybersoutez.cz/libr…/TZ-SSKB2017-18-FinaleCR.pdf
Informace o finále soutěže proběhla v České televizi, Českém rozhlasu a v nejbližších dnech i v celostátním tisku.
Reportáž ze Studia 6 je zde: http://www.ceskatelevize.cz/…/2454676-osveta-i-hledani-bojo…

Breaking news - Jedinečná informace

2018-04-20 14:44:19 - Mgr. Ivo Kocum

- naše studentka opět dosáhla skvělého umístění v ústředním kole soutěže v německém jazyce.
Blahopřejeme k výsledku a jsme i náležitě pyšní.
Děkujeme studentce i jejím pedagogům.
Připravujeme další průlomové zprávy o báječných umístěních našich žáků. img/2018/ONJ_republika_Hai_Mi_2018.jpg

Vážení adepti přijímacích zkoušek, jejich rodiče a další zájemci - ještě na výsledky musíme počkat!

2018-04-18 15:43:38 - Mgr. Ivo Kocum

Do okamžiku, kdy škola obdrží od CERMATu výsledky uchazečů ještě zbývá pár dní.
My obdržíme agregovaná data za obě kola přijímacího řízení v Pá 27.4.2018 dopoledne.
Výsledky musí naše gymnázium zveřejnit do dvou pracovních dnů. Učiníme tak proto ve St 2.5.2018 odpoledne.
Dle § 36 a § 38 zák.č.500/2004 Sb. mají účastníci správního řízení právo vznést připomínky k řízení a nahlížet do spisu ještě před vydáním rozhodnutí. Pokud se rozhodnete, že tohoto svého práva chcete využít, můžete nás navštívit, po předchozí telefonické dohodě, ve středu 2.5.2018 dopoledne.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena.
Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají.
Ředitel školy odesílá rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

 Vedle seznamu přijatých uchazečů zveřejňuje ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole (na vstupní bráně) a způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.gcbrod.cz) podle § 15 vyhlášky pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení.
Letos budou dva adepti osmiletého studia konat přijímací zkoušky v náhradním termínu (11.5.2018).
Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky je doplněním seznamu uchazečů přijatých po řádném termínu přijímací zkoušky. Jde o součást přijímání uchazečů v rámci konkrétního kola přijímacího řízení – jak v řádném, tak náhradním termínu – pro předpokládaný počet přijímaných uchazečů např. pro 1. kolo přijímacího řízení. Při prvním vyhlášení výsledků můžeme proto přijmout o dva uchazeče méně.
Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona).
Pro snazší orientaci v problematice jsou již od letošního ledna pro vás k dispozici "Průvodci přijímacím řízením 2018"

"pro čtyřleté studium" a pro "pro osmileté studium"
, kde je vše vysvětleno.

Zveřejnění zadání písemných prací z českého jazyka a literatury

2018-04-17 11:24:14 - Mgr. Ivo Kocum

Dne 11. 4. 2018 se konaly písemné práce z českého jazyka a literatury. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo text zadání této práce.
Výsledky písemných prací z českého jazyka budou předány řediteli školy nejpozději jeden pracovní den před zahájením ústní zkoušky žáka. Ředitel školy následně bez zbytečného odkladu sdělí výsledek žákům.
Didaktické testy a zadání písemných prací, které nás čekají na začátku května, budou zveřejňovány vždy v den konání příslušné písemné zkoušky do 18.00 hodin na www.novamaturita.cz.

Přehled aktivit a událostí ve škole od 16.4.2018 do konce 30.4. 2018

2018-04-14 10:41:10 - Mgr. Ivo Kocum

1)2. termín 1.kola přijímacího řízení pro adepty čtyřletého studia Po 16.4.2018
2)2. termín 1.kola přijímacího řízení pro adepty osmiletého studiaÚt 17.4.2018
3)Výměnný pobyt našich studentů v partnerské škole v Lichtenfelsu Pá 20. – Čt 26.4.2018
4)Přednáška s diskusí na téma Československé legie Po 23.4.2018 od 17.00 hod.
5)Pedagogická rada k uzavření prospěchu a chování maturitních tříd se koná v Út 24.4.2018 odpoledne (neveřejná akce )
6)Přednáška s prezentací ŘŠ k chystaným stavebně – technickým úpravám budovy naší školy St 25.4.2018 od 17.00 hod.
7)Akce „Potěš knihou“ Čt 26.4.2018 od 14.00 hod.
8)Pondělí 30.4.2018 Vydání ročníkového vysvědčení pro maturanty a zároveň Poslední zvonění Nevaří se!!!

Jdi na stránku: [1] ... [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] ... [97]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz