Co je nového

Breaking news - Jedinečná informace

20. 04. 2018 14:44 - Mgr. Ivo Kocum

- naše studentka opět dosáhla skvělého umístění v ústředním kole soutěže v německém jazyce.
Blahopřejeme k výsledku a jsme i náležitě pyšní.
Děkujeme studentce i jejím pedagogům.
Připravujeme další průlomové zprávy o báječných umístěních našich žáků. img/2018/ONJ_republika_Hai_Mi_2018.jpg

Vážení adepti přijímacích zkoušek, jejich rodiče a další zájemci - ještě na výsledky musíme počkat!

18. 04. 2018 15:43 - Mgr. Ivo Kocum

Do okamžiku, kdy škola obdrží od CERMATu výsledky uchazečů ještě zbývá pár dní.
My obdržíme agregovaná data za obě kola přijímacího řízení v Pá 27.4.2018 dopoledne.
Výsledky musí naše gymnázium zveřejnit do dvou pracovních dnů. Učiníme tak proto ve St 2.5.2018 odpoledne.
Dle § 36 a § 38 zák.č.500/2004 Sb. mají účastníci správního řízení právo vznést připomínky k řízení a nahlížet do spisu ještě před vydáním rozhodnutí. Pokud se rozhodnete, že tohoto svého práva chcete využít, můžete nás navštívit, po předchozí telefonické dohodě, ve středu 2.5.2018 dopoledne.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena.
Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají.
Ředitel školy odesílá rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

 Vedle seznamu přijatých uchazečů zveřejňuje ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole (na vstupní bráně) a způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.gcbrod.cz) podle § 15 vyhlášky pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení.
Letos budou dva adepti osmiletého studia konat přijímací zkoušky v náhradním termínu (11.5.2018).
Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky je doplněním seznamu uchazečů přijatých po řádném termínu přijímací zkoušky. Jde o součást přijímání uchazečů v rámci konkrétního kola přijímacího řízení – jak v řádném, tak náhradním termínu – pro předpokládaný počet přijímaných uchazečů např. pro 1. kolo přijímacího řízení. Při prvním vyhlášení výsledků můžeme proto přijmout o dva uchazeče méně.
Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona).
Pro snazší orientaci v problematice jsou již od letošního ledna pro vás k dispozici "Průvodci přijímacím řízením 2018"

"pro čtyřleté studium" a pro "pro osmileté studium"
, kde je vše vysvětleno.

Zveřejnění zadání písemných prací z českého jazyka a literatury

17. 04. 2018 11:24 - Mgr. Ivo Kocum

Dne 11. 4. 2018 se konaly písemné práce z českého jazyka a literatury. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo text zadání této práce.
Výsledky písemných prací z českého jazyka budou předány řediteli školy nejpozději jeden pracovní den před zahájením ústní zkoušky žáka. Ředitel školy následně bez zbytečného odkladu sdělí výsledek žákům.
Didaktické testy a zadání písemných prací, které nás čekají na začátku května, budou zveřejňovány vždy v den konání příslušné písemné zkoušky do 18.00 hodin na www.novamaturita.cz.

Přehled aktivit a událostí ve škole od 16.4.2018 do konce 30.4. 2018

14. 04. 2018 10:41 - Mgr. Ivo Kocum

1)2. termín 1.kola přijímacího řízení pro adepty čtyřletého studia Po 16.4.2018
2)2. termín 1.kola přijímacího řízení pro adepty osmiletého studiaÚt 17.4.2018
3)Výměnný pobyt našich studentů v partnerské škole v Lichtenfelsu Pá 20. – Čt 26.4.2018
4)Přednáška s diskusí na téma Československé legie Po 23.4.2018 od 17.00 hod.
5)Pedagogická rada k uzavření prospěchu a chování maturitních tříd se koná v Út 24.4.2018 odpoledne (neveřejná akce )
6)Přednáška s prezentací ŘŠ k chystaným stavebně – technickým úpravám budovy naší školy St 25.4.2018 od 17.00 hod.
7)Akce „Potěš knihou“ Čt 26.4.2018 od 14.00 hod.
8)Pondělí 30.4.2018 Vydání ročníkového vysvědčení pro maturanty a zároveň Poslední zvonění Nevaří se!!!

V případě hezkého počasí je od St 11.4.2018 umožněn výstup do školní zahrady na hl. přestávku

10. 04. 2018 11:56 - Mgr. Ivo Kocum

Výstup povolujeme s vymíněnými podmínkami. Je nutné splnit základní logické požadavky – přezouvání, udržování pořádku v prostoru zahrady i šatny, dodržování zákonných norem (nekouření, jenom věci, které smějí být přinášeny do školy atd., atd.) Odpadkové koše jsou již zajištěny.
Zahradu máme krásně uklizenou a můžeme ji používat i pro výuku. Po výuce ani po přestávkách nesmí po vás zůstat neuklizené odpadky. Pokud by se tak stalo, pak ŘŠ žákům možnost výstupu do školní zahrady ukončí!!!

V pátek 13. dubna 2018 mají stávající studenti školy tzv. ředitelský den

09. 04. 2018 15:44 - Mgr. Ivo Kocum

Ředitel školy vyhlásil se souhlasem zřizovatele toto ředitelské volno v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.
Z tohoto důvodu jsou v tento den centrálně odhlášeny všechny žákovské obědy.

V pátek 13. dubna přijdou k přijímací zkoušce, konané v prvním termínu prvního kola zájemci o ...

09. 04. 2018 15:20 - Mgr. Ivo Kocum

osmileté studium.
Váš první termín prvního kola přijímacích zkoušek se řídí tímto jednotným zadávacím schématem. PRZK18/JPZ_JZS_130418.JPG
Všichni jste byli řádně pozváni a ze zvacího dopisu byste měli také spolehlivě znát svůj výlučný anonymní identifikátor, pod kterým budete na všech písemnostech vystupovat. Pokyny k průběhu zkoušek, do které učebny jít i jaké jsou povolené pomůcky jste jistě nalezli také.
Těšíme se na vás a budeme vám držet palce, abyste úspěšně zdolali nástrahy obou testů.

JOM-HA-ŠOA - Den vzpomínání na oběti holokaustu proběhne také ve čtvrtek 12. dubna.

09. 04. 2018 15:18 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás pozvali na veřejné čtení jmen obětí holocaustu při příležitosti Jom - ha - šoa - Dne vzpomínání na oběti holocaustu, který letos připadá na čtvrtek 12. dubna.
V Českém Brodě se čtení jmen uskuteční 12. dubna v 9.30 hod. před budovou gymnázia. Budou tam přečtena jména našich bývalých českobrodských židovských sousedů, jejichž životy skončily během 2. světové války v některém z koncentračních táborů.img/JOM_HA_SOA_2018.JPG

U přijímacích zkoušek přivítáme ve čtvrtek 12. dubna 2018 nejprve adepty čtyřletého studia

09. 04. 2018 15:07 - Mgr. Ivo Kocum

První termín prvního kola přijímacích zkoušek se řídí tímto jednotným zadávacím schématem a řádně jsme na něj pozvali všechny přihlášené.
Nezapomeňte, prosíme, svůj výlučný anonymní identifikátor, pod kterým budete na všech písemnostech vystupovat. Pokyny k průběhu zkoušek, do které učebny jít i jaké jsou povolené pomůcky jste nalezli ve zvacím dopise. PRZK18/JPZ_JZS_120418.JPG
Těšíme se na vás a budeme vám držet palce, abyste úspěšně zdolali nástrahy obou testů.

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 2018 začínají v jarním období písemnou prací z ČJL

09. 04. 2018 14:54 - Mgr. Ivo Kocum

Celostátně platné Jednotné Zadávací Schéma (JZS) určuje následující průběh zkoušky. MZ18/JZS_PP_CJL_2018.JPG
Další podrobnosti jste již jistě našli např. v maturitním zpravodaji č. 46. Přejeme našim maturantům šťastnou ruku při volbě tématu práce a hodně invence a úspěchů při jejím zpracování :-)

Zápis z 8. schůze studentského parlamentu je již od pátku 6.dubna na příslušné podstránce

09. 04. 2018 14:30 - Mgr. Ivo Kocum

Co jsme projednávali si jistě se zájmem prostudujete sami. Následující období je nesmírně bohaté na události.
Zápis z 8. jednání Studentského parlamentu 5.4.2018 Přejeme vám příjemné čtení.

JOM-HA-ŠOA - Den vzpomínání na oběti holokaustu.

06. 04. 2018 09:11 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás pozvali na veřejné čtení jmen obětí holocaustu při příležitosti Jom - ha - šoa - Dne vzpomínání na oběti holocaustu, který letos připadá na čtvrtek 12. dubna.
V Českém Brodě se čtení jmen uskuteční 12. dubna v 9.30 hod. před budovou gymnázia. Budou tam přečtena jména našich bývalých českobrodských židovských sousedů, jejichž životy skončily během 2. světové války v některém z koncentračních táborů.img/JOM_HA_SOA_2018.JPG

Některé zásilky s pozvánkou pro adepty přijímaček ještě nenalezly své adresáty.

03. 04. 2018 18:15 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče. Evidujeme elektronické doručenky od doporučených dopisů, kterými zveme adepty přijímacího řízení na správný den a hodinu a také jimi sdělujeme důležité informace. Zatím se nemohlo se svým výlučným anonymním identifikátorem seznámit 12 adeptů osmiletého studia a 2 adepti studia čtyřletého.
Obvykle to bývá způsobeno tím, že jste nebyli zastižení. Pokud nenechá doručovatel ve schránce lístek se záznamem, pak kontaktujte svou doručovací poštu.
První pozvaní by k nám měli dorazit již 12. dubna t.r. a svůj anonymní identifikátor musí znát!

Výzva k podávání nabídek na zakázku malého rozsahu

03. 04. 2018 08:56 - Mgr. Ivo Kocum

Na našem profilu zadavatele je výzva k podávání nabídek na zakázku malého rozsahu na akci: „Havarijní stav střechy školní vily Gymnázia Český Brod č.p. 990“ , s termínem pro podání nabídky do 19. 4. 2018 do 9:00 hodin Veřejná zakázka je vyhlášena pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_2516.html
Máme samozřejmě zájem, aby byly práce provedeny spolehlivou firmou, co nejkvalitněji, a aby cena byla úměrná.
Pokud může být tato naše nabídka pro vás zajímavá, jsme rádi.

Připomínáme třídní schůzky SPG v úterý 3. dubna od 17.00 hod.

02. 04. 2018 09:46 - Mgr. Ivo Kocum

Tomu všemu předchází Pedagogická rada od 14.00 hod., která vyhodnotí prospěch a chování za 3. čtvrtletí od 16.00 hod. HV SPG a od 17.00 hod. třídní schůzky SPG.

Archiv novinek

 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz