Projekty, ve kterých je škola zapojena
 

Projekty, ve kterých je škola zapojena

aktualizováno 03. 04. 2017 v 21:41 (Mgr. Ivo Kocum)

Program DofE od školního roku 2016 - 2017 na našem gymnáziu! DOEA_INT_+PROUD_TO_BE_DOING.JPG

V letošním školním roce nabízí českobrodské gymnázium svým studentům možnost participace na projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award,zkráceně DofE). Jsme oficiálním místním centrem tohoto projektu. Jedná se vzdělávací program pro mládež od 14 do 25 let, který dospívající vede k rozvíjení vlastních dovedností a aktivnímu trávení volného času. Program běží v různých zemích po celém světě již od roku 1956 a dosud se do něj zapojilo přes 8 milionů lidí. Účastníci programu DofE si stanovují vlastní cíle, které jsou zároveň dostatečnou výzvou pro jejich osobní rozvoj. Souběžně se věnují jednotlivým aktivitám v oblastech: rozvoj talentu, sportovní aktivita a dobrovolnictví. Tyto činnosti doplňuje uspořádání tzv. dobrodružné expedice, na které s partou spolužáků objevují nová zajímavá místa a dokazují, že se umí sami o sebe postarat i ve volné přírodě. Aby bylo absolvování programu motivující, lze ho plnit na třech úrovních – bronzové, stříbrné a zlaté – a svůj potenciál tak neustále adekvátně zvyšovat. Na plnění aktivit dohlíží mentor (v našem případě pí profesorky Mgr. Lenka Perutka a Mgr. Marie Sixtová), které účastníkům pomáhají se stanovováním cílů a motivují je k jejich dosažení.
Místní centrum je odpovědné za poskytování a propagaci Programu pod názvem „Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Česká republika“ či “The Duke of Edinburgh's International Award, Czech Republic“

Naše gymnázium spolupracuje s Česko-německým fondem budoucnosti, který podporuje porozumění a spolupráci mezi Čechy a Němci a má mimořádný zájem na tom, aby se prostřednictvím podpořených projektů dostala tato témata do povědomí široké veřejnosti.
Poukazujeme tak na vzácnou spolupráci a podporu, které se nám ze strany tohoto fondu dostává obzvláště při zajišťování výměnných zájezdů a dalších aktivit s naším partnerským Meranier Gymnasium Lichtenfels. logo-barevne-ve-formatu-jpg.JPG

Plakat 1.5.jpgJsme zapojeni do výzvy EU peníze středním školám v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Modernizace škol Rádi zveřejňujeme tuto informaci.Modernizace škol

Naše gymnázium je zapojeno do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).
Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií. Do projektu bylo zapojeno 90 škol zřizovaných Středočeským krajem (54 středních škol a 36 základních škol), z nichž každá získala multimediální didaktickou techniku (interaktivní tabuli včetně ozvučení, počítač včetně softwaru, data-video projektor, digitální vizualizér, videorekordér) a uzamykatelnou skříňkou na techniku do jedné „nepočítačové“ učebny. V rámci projektu bylo proškoleno 1 072 osob v obsluze multimediální didaktické techniky a uspořádáno jednodenní setkání zástupců modernizovaných škol k výměně zkušeností s využíváním této techniky ve výuce. Celkový rozpočet projektu činil 402 522 EUR, z toho 85 % (tj. 342 144 EUR) bylo pokryto grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15 % (tj. 60 378 EUR) z povinné finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz